LL-87: Trude Havik og elevene som ikke kommer på skolen

Hvorfor er det noen elever som ikke kommer på skolen? Hva skiller disse elevene fra hverandre, og hvordan kan vi hjelpe disse elevene? Jeg snakker med postdoktor Trude Havik ved Universitetet i Stavanger om skolevegrere, skulkere, og hvordan skolene kan tilrettelegge for å få disse elevene tilbake på skolen. Vi stopper også innom vurderingspraksis, presentasjoner, og kompetansemål.

Lenke til episoden på Soundcloud
Lenke til episoden på iTunes
Lenke til episoden på Spotify


Interessante lenker relatert til episoden:

Trude Havik ved UiS

Læringsmiljøsenteret på Twitter

Trude Havik ved Utdanningsforskning

Bok: Skolefravær

Læringsmiljøsenteret: Skolefravær, risikofaktorer og tiltak

Utdanningsforskning: Skolens rolle ved skolefravær

Utdanningsforskning: Elever som frykter skolen

Utdanningsforskning: Læreren og elevenes vennskap

Forskning.no: Mye unødvendig fravær fra skolen

Lærerbloggen: Skolefravær – å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring

Universitetet i Stavanger: Doktorgrad om skolevegring

Mitt intervju med Peder Haug

Mitt intervju med Roar Ulvestad

Mitt intervju med Nyskolen

Mitt intervju med Mette Bøe Lyngstad

Mitt intervju med Vibeke Solbue

Mitt intervju med Baste Bruarøy

Mitt intervju med Harriet Bjerrum Nielsen

Mitt intervju med Arne Osland

Mitt intervju med Henrik Asheim

Mitt intervju med Kjell Ove Hauge

Mitt intervju med Agathe Waage

Mitt intervju med Tjalve Madsen

Mitt intervju med Christian Beck

Mitt intervju med Svein Sjøberg

Mitt intervju med Helga Bjørke Harnes

Mitt intervju med Simon Malkenes

Mitt intervju med Hedda Eia Vestad

Mitt intervju med Tone Tellevik Dahl

Mitt intervju med Karl Øyvind Jordell

Mitt intervju med Steffen Handal

Mitt intervju med Hilde Traavik

Mitt intervju med Ingvild Vikingsen Skogestad

Mitt intervju med Arne Klvye

Mitt intervju med Per Ødegaard

Mitt intervju med Astrid Lenvik

Mitt intervju med Terje Pedersen

Mitt intervju med Marta Straume

Mitt intervju med Erik Aarebrot

Mitt intervju med Gunnar Østgaard

Mitt intervju med Lilli Brenne Røv

Mitt intervju med Halvor Thengs

Mitt intervju med Mari-Kristine Morberg og Sunniva Schultze-Florey

Mitt andre intervju med Agathe Waage

27 kommentarer om “LL-87: Trude Havik og elevene som ikke kommer på skolen”

Legg igjen en kommentar