LL-235: Dag Nordanger om trygge og utrygge barn i skolen

Mange elever opplever skolehverdagen som utrygge, hva betyr det for deres skolegang og for klasserommet? Hvordan skaper vi en skole som legger til rette for at alle elevene kan være trygge? Jeg snakker med Dag Ø. Nordanger, psykologspesialist ved RVTS Vest og professor II ved OsloMet, om trygge og utrygge barn i skolen.

Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Apple Podkaster

Dag Nordanger hos OsloMet

Dag Nordanger hos RVTS Vest

Dag Nordanger på Twitter


RVTS: Dag Nordanger gjør fagstoff til hverdagskost

Psykologtidsskriftet: Regulering som nøkkelbegrep og toleranse­vinduet som modell i en ny traumepsykologi

Bergens Tidende: Krigen mot barnevernet

Aftenbladet: Skriker tenåringen til deg? Her forklarer ekspertene hvorfor du ikke skal skrike tilbake.


Mitt intervju med Heidi Wittrup Djup

Mitt intervju med Arne Holte

Mitt intervju med Julie Riise

Mitt intervju med Katrine Vellesen Løken

Mitt intervju med Jorunn Lokøy

Mitt intervju med Per Einar Binder

Mitt intervju med Trude Havik

Mitt intervju med Arne Klyve

Mitt intervju med Camilla Hagevold

Mitt intervju med Peder Haug

Mitt intervju med Ole Jacob Madsen

Mitt intervju med Andrine Bruland

Mitt intervju med skoleproffene fra Forandringsfabrikken