Norske skolepodkaster

Selv om undervisning har en global side hvor mange av de samme spørsmålene dukker opp i de fleste av verdens skolesystem så er det allikevel elementer av skolens praksis, innhold og verdier som blir mer regionale eller lokale. Det er også problemstillinger som er knyttet til lokale forhold. Derfor har jeg bestemt meg for å lage en oversikt over norske podkaster som tar for seg didaktiske, pedagogiske, og faglige problemstillinger knyttet til skole. Jeg vil dele disse podkastene opp i to kategorier, 1) podkaster som tar for seg skolen som helhet og som har varierende innhold og 2) podkaster med en mer spisset vinkling enn som så. For et mer internasjonalt fokus anbefaler jeg Martin Johannessens liste over utdanningspodkaster. Om du vet om noen norske utdanningspodkaster som jeg har glemt, send meg gjerne en melding om det.

Kategori 1: Generelle skolepodkaster med bred vinkling.

 • Rekk opp hånda!
  Martin Johannessen er lære og som tar opp skolehverdagens små og store utfordringer. I hver episode møter han gjest med spesialkompetanse på episodens tema.
  NettsidePodkastsideFacebooksideiTunes
 • Skolesnakk
  Skolesnakk er Jørgen Moltubaks podkast om skole. Podkasten er interaktiv så den innebærer ettersnakk den påfølgende mandagen etter hver episode.
  NettsideApple PodkasterSpotifyFacebook
 • SELLpodden
  Podkast fra  Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet. De tar praten med elever, lærere, forskere – og andre som engasjerer seg for å gjøre skoler og barnehager til et godt sted for utvikling og læring.
  PodkastsideApple PodkasterSpotify –  Facebook
 • Et bedre Skole-Norge
  Rektor Øyvind Børven fra Akademiet Fredrikstad lager skolepodkast hvor han inviterer forskjellige gjester for å finne gode undervisningsmetoder og basere undervisningen på mest og best mulig forskning.
  Nettside – Apple Podkaster – Spotify
 • Læring
  I denne podkasten møtes forskere og andre gjester med personlig erfaring, for å snakke om forskning på læring. Jobber du i praksisfeltet, er du forelder, eller bare nysgjerrig på hva som skjer i norske klasserom? Da håper vi du vil lytte til samtalene der forskning møter praksis. Podkasten blir produsert av Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.
  NettsideiTunesSpotify
 • Lærerrommet
  «Lærerrommet» er en podkast fra Utdanningsforbundet. Den er ment å passe for alle som jobber med eller er engasjerte i barnehage, skole eller høyere utdanning. De henter inn ulik ekspertise i podkastene: Forskere og fagfolk, lærere, barnehagelærere og ledere.
  PodkastsideiTunesNettsideFacebookside

Kategori 2: Mer spissede skolepodkaster

 • Musikklærer´n

  Hva skjer når en nokså fersk lærer og en med 30 års praksis kommer sammen for å diskutere musikkundervisning i grunnskolen? Oppstår det interessante rom i møtet mellom det nye, ferske og det velprøvde?

  I denne podkasten deler vi både konkrete tips og praksisnære refleksjoner som opptar oss som står i musikkrommet til daglig.
  Podkasten er laget av Åshild Bergill Hagen og Eldar Skjørten. Åshild var ferdig med utdannelsen våren 2019. Eldar har jobbet som musikklærer siden 1990, i tillegg til mye annet. For tiden er Åshild vikar for Eldar på Eiksmarka skole.
  Podkastside

 • Leksefri

  En podcast av lærere som skravler i overkant ivrig om fag og temaer fra skolen. Passer godt for alle som har glemt mye av det man har lært om på skolen.
  Spotify

 • Skolerådgiverpodden
  Podkast for elever, men også for voksne om det å karriere, muligheter, fremtiden med mer. Hva skal man gjøre etterpå og hvordan velger man det. Om rådgivning generelt.
  PodkastsideInstagram – iTunes
 • KRLEpodden
  KRLEpodden er en podkast om KRLE-faget og religion i skolen. Dette er et tema som for meg er veldig nært så det burde ikke overraske noen at denne podkasten er med på listen. Innholdet er laget med tanke på studenter, fagmiljøet og lærere. Episodene kan brukes i undervisning, og skal fungere som en plattform hvor de som jobber med faget kan utveksle ideer, argumenter og perspektiver. Ekstra interessant er det at det til hver episode inviteres en annen til å kommentere argumentene og synspunktene i episoden. Det gir en ekstra bredde til hver episode.
  NettsidePodkastsideFacebooksideiTunes
 • Spillpedagogene
  Spillpedagogene er Tobias Staaby og Aleksander Husøy. Begge arbeider som lærere ved Nordahl Grieg Videregående skole, og er ledende innenfor feltet spill og læring. Tobias og Aleksander deler en overbevisning om at spill er et verktøy som til mye større grad bør tas i bruk i norsk skole. Deres mål er at lærere, skoleledere og andre intresserte kan bruke dette som inspirasjon til selv å forsøke spill i egen undervisningspraksis. Podkasten tar for seg forskjellige sider ved bruk av spill i undervisningen. Det har vært noe overlapp mellom de som har blitt intervjuet av Spillpedagogene og på Lektor Lomsdalens innfall, men fokuset er gjerne forskjellig.
  NettsidePodkastsideiTunes
 • NOKUT-podden
  NOKUT-podden blir produsert av NOKUT som er «Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen». Som offentlig organ har de et fokus på høyere utdanning, på høyskoler og universiteteter. Målet med podkasten er at de skal bidra til å spre gode praksiser fra universitetene og høyskolene innenfor utdanning og undervisning. Det vil være forskjellige aktuelle tema, men det vil alltid gjester, diskusjoner, eksempler og tips til undervisningshverdagen.
  NettsidePodkastsideFacebooksideiTunes
 • Podcast fra Kompetanse Norge
  Podkast fra Kompetanse Norge om bruken av digitale verktøy og ressurser, og mulighetene disse gir. De har invitert lærere og ledere i privat og offentlig voksenopplæring, samt undervisere og forskere fra universitetssektoren, til å samtale med seg om dette. Resultatet er fem aktuelle samtaler som blir presenterer til dere i form av podcast.
  PodkastsideiTunes
 • Yrkesfagpodden
  Podkast fra Kompetansesenter for yrkesfag på OsloMet. Dette er deres bidrag for å vise frem ulike sider ved fag- og yrkesopplæringen med perspektiver fra forskning, utøvere, yrkesfaglærere og andre interessenter på feltet.
  PodkastsideNettsideiTunes
 • Inkluderingspodden
  En podkast fra Statped om temaer innenfor det spesialpedagogiske feltet. Den handler om å være annerledes, men samtidig om å være som alle andre. For vi er alle annerledes på en aller annen måte.
  PodkastsideNettsideiTunesSpotify
 • Kroppsøvingspodden
  En podcast om kroppsøving fra Pål Jåbekk ved kroppsøvingsseksjonen på OsloMet-Storbyuniversitetet.

  PodkastsideFacebooksideSpotify

 • Klar, ferdig, undervis!
  Podkast om norskfaget fra Universitetet i Stavanger. Fra mennesker med et hjerte for norskfaget til andre med et hjerte for norskfaget.
  Podkastside

Døde/sovende podkaster

 • PedPodden
  Møt Trine, Daniel og Gunvald i studentpodcasten PedPodden. De diskuterer studentlivet i Stavanger, og holder deg fortløpende oppdatert på hva som skjer i oljehovedstaden.
  PodkastsideFacebooksideiTunes
 • Storefri
  Utdanningsnytt har lansert podkasten Storefri som skal opp forskjellige tema fra skolehverdagen. Podkasten ledes av journalist Sonja Holterman og nettredaktør Paal Svendsen.
  PodkastsideiTunesNettsideFacebookside
 • La Stå!
  GAN Aschehoug sin podkastserie for lærere hvor de kommer med tips og innhold om det å lære mer, utvikle seg selv og finne nye innfallsvinkler og inspirasjon til å skape magi i klasserommet. GAN Aschehoug er et undervisningsforlag som tilbyr læremidler for barnehage, grunnskole og SFO/AKS.
  NettsidePodkastsideFacebooksideiTunes
 • Lektorpodden
  Lektorstudentene ved UiB og Norsk Lektorlag har begynt en ny podkast, «Lektorpodden», som skal handl e om livet som nyutdannet lektor og lektorstudent.
  PodkastsideSpotifyiTunes
 • Ahvitsteins klasserom
  Åge Hvitsteins klasserom er en podkast som tar opp pedagogiske temaer som Åge Hvitstein brenner for. Podkasten er stort sett viet til forskjellige historiefaglige temaer og virker å være relativt klasseromsnært. Ellers er julekalenderepisodene vært å høre på.
  Podkastside
 • Påddkast, fra Dysleksi Norge
  Et radioprogram av og for folk med dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker.
  PodkastsideiTunesNettside
 • Den gang da
  Lettfattelig historiepodkast som tar for seg forskjellige historiske perioder og temaer. Kan være nyttig for elever og for noen av oss andre.
  PodkastsideiTunesFacebookside
 • Skolevegring
  Skolevegring, en podcast med råd og tips til deg som er berørt av tematikken eller ønsker å forebygge. Det finnes ikke en enkel fasit på dette problemet, og det forekommer på alle trinn både i grunnskole og videregående skole.
  PodkastsideFacebooksideiTunes