10 på topp i 2022

2022 har på mange måter vært et glimrende år for Lektor Lomsdalens innfall. Med ny sponsor av podkasten, over 200 000 avspillinger, og 73 nye episoder i tillegg til mange repriser og noen ekstraepisoder. Her vil jeg presentere de 10 episodene med høyest avspilling i 2022 og noen repriser som også kjempet om topplassene. Nederst finner du også Soundcloudalbumet med hele sesongens nye episoder. Samtidig er denne listen litt urettferdig, for den bærer preg av at jo tidligere i året en episode kommer, jo fler avspillinger får den i det kalenderåret.

Topp 10 nye episoder i rekkefølge

1. Maren-Johanne Nordby og Kristine Damsgaard om skolefravær og nevroutviklingsforstyrrelser

Hvordan har elever med nevroutviklingsforstyrrelser det i skolen? Dette er diagnoser som ADHD, Tourettes syndrom, og Autismespekterforstyrrelser. Hvordan tilrettelegger vi best mulig for disse elevene? Hva gjør at de har høyere grad av ufrivillig skolefravær og hvordan hjelper vi dem tilbake til skolen? Hvordan tilrettelegger vi best mulig for dette? Jeg snakket med Maren-Johanne Nordby og Kristine Damsgaard fra I avdeling for sammensatte lærevansker ved Statped.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

2. Cecilie Udberg-Helle om ufrivillig skolefravær og møtet med skolen og byråkratiet

Hvordan er møtet mellom elever og foreldre opp mot skole og hjelpeapparatet når eleven står i en situasjon med ufrivillig skolefravær? Hvordan kan skolen og hjelpeapparatet bidra? Hvordan opplever hjelpeapparatet samspillet dem i mellom? Hvem har ansvaret i en slik situasjon? Jeg snakket med Cecilie Udberg-Helle, skoleleder og spesialpedagog om det arbeidet hun har gjort på dette området.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

3. Silje Hølland om inkludering og tilpasset opplæring

Noe av det aller viktigste og alle vanskeligste med å være lærer er å realisere intensjonen om inkludering og tilpasset opplæring i fellesskolen. Elevene skal både ha det fint sammen og lære sammen, samtidig som de er ulike og lærer i ulikt tempo og på ulike måter. Hvordan får vi til dette? Hvordan henger dette sammen med spesialpedagogiske perspektiver og tiltak i skolen? Jeg snakket med førsteamanuensis Silje Hølland fra OsloMet.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

4. Emstad og Knutsen om inkluderende skoleledelse

Hvordan skaper man en skole som er inkluderende for alle elevene? Som ivaretar både elevene som trenger noe mer for å komme opp på riktig nivå og de som trenger større utfordringer i skolen. Hvordan tilrettelegger vi for dette? Jeg snakket med Bård Knutsen, førsteamanuensis i naturfagdidaktikk ved NTNU, og Anne Berit Emstad, professor og innovasjonsleder ved NTNU, om dette.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

5. Ingvil Bjordal og Cecilie Haugen fra NTNU om konkurranseskolen

Hva er det som driver utviklingen av norsk skolepolitikk? Hvordan har utviklingen vært og hvor er den på vei? Har vi noen gang hatt en enhetsskole og er vei på vei bort i fra den? Gir det mening å snakke om konkurranseskolen heller enn enhetsskolen eller fellesskolen? Legger skolepolitikken til rette for en utvikling som muliggjør en skole som er god for alle? Jeg snakket med førsteamanuensis Ingvil Bjordal og professor Cecilie Haugen fra NTNU om norsk skolepolitikk.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

6. Louise Klinge om relasjonskompetanse i skolen

Hvordan kan vi i skolen jobbe med og forstå relasjonskompetanse? Hva er egentlig relasjonskompetanse? Hva innebærer dette for hvordan vi driver skolehverdagen for og med elevene? Hva med kollegaene? Jeg snakket med skoleforsker Louise Klinge om relasjonskompetanse.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

7. Hilt og Torjussen om grunnleggende spørsmål for og i pedagogikken

Hvilke spørsmål er det særlig viktig at vi som undervisere, pedagoger og lærerutdannere tenker over? Hvorfor har vi i det hele tatt en utdanning og hva vil det si at vi lærer, blir dannet eller utdannet? Hvordan vurderer vi? Jeg snakker med førsteamanuensis Lars Petter Storm Torjussen og professor Line Torbjørnsen Hilt ved Universitetet i Bergen om de pedagogiske grunnspørsmålene.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

8. Astrid Lenvik om nivådeling og tilpasning for evnerike elever

I hvilken grad kan og bør vi bruke nivåinndeling i norsk skole? Kan det være at dette vil kunne fungere bedre for elever med ekstraordinære akademiske talent, med høyt læringspotensial eller som vi omtaler som særlig evnerike? Burde vi organisere undervisningen slik eller er det noe som tyder på at det blir feil? Hvordan kan tilrettelegging for denne gruppen påvirke de andre elevene i skolen? Jeg snakket med førsteamanuensis Astrid Lenvik ved Universitetet i Bergen.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

9. Jan Merok Paulsen om kollektiv læring og tillitsbasert ledelse

Hvordan sørger vi for at skolen utvikler seg på en god måte? Gjerne mer eller mindre på en sammenfallende måte og med de samme målene? Hva har tillit med noe av dette å gjøre? Hvordan sørger vi for at skolen ledes på en måte som er til fordel for elever, lærere, rektorer, foreldre, og skolen som institusjon. Jeg snakket med professor Jan Merok Paulsen om dette.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

10. Gaute Brochmann om skolevegringsmysteriet

Hvorfor er det stadig flere elever som har ufrivillig skolefravær eller som sliter med skolevegring? Hva kan dette skyldes? Ligger det hos barna eller ligger det i skolen? Er det skolepolitikken vi fører eller andre sider ved samfunnet som skaper dette? Ole Jacob Madsen fra Universitetet i Oslo og Gaute Brochmann har gitt ut boken Skolevegringsmysteriet, og jeg snakket med Brochmann om boken og temaet der for å se om vi kommer noe nærmere å gå fra et mysterie til en løsning.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Repriser som kjempet blant topp 10

1. Frode Fredriksen om mobbing, seksuell trakassering og overgrep, og løsninger

Reprise fra 1. november 2016.

Jeg intervjuet Frode Fredriksen om mobbing, språk, seksuell trakassering, og seksualitetsundervisning. Vi snakket også om hvor viktig det er å gi elevene verktøy for å håndtere de opplevelsene de har og hvilke effekter det kan ha at de ikke gjør dette. Det er også flere shoutouts til regjeringen og stortinget om hva som kan gjøres.

Reprisen på Spotify
Reprisen på Soundcloud
Reprisen på Apple Podkaster

2. Marie von der Lippe ved UiB om religionsfagene i skolen

Reprise fra 7. mars 2017.

En av temaene som oftest har gått igjen på podkasten er de norske religionsfagene og innholdet i dem. Det har nok blitt preget av at jeg selv etterhvert har blitt fagdidaktiker på området. Derfor er det ikke rart at det har blitt en gjenganger på podkasten. Viktig er det likevel derfor å etablere hva slags fag er det vi har i skolen og det gjør jeg i denne samtalen med professor Marie von der Lippe ved Universitetet i Bergen. Vi snakker om de to religionsfagene vi har i den norske skolen. I motsetning til hva mange tror så har vi faktisk flere, med religionsfagene i grunnskolen og videregående. Faget i grunnskolen er det faget som det har vært mest bråk rundt i skolen, og vi snakket om hvorfor det er så mye bråk, og hva vi burde gjøre med faget så det kan bli best mulig.

Reprisen på Spotify
Reprisen på Soundcloud
Reprisen på Apple Podkaster

3. Harriet Bjerrum Nielsen fra UiO om frafall, gutta, og kjønnsforskjeller i skolen

Reprise fra 11. april 2017.

En viktig debatt som preget mye av mitt politiske liv og forsåvidt også den politiske debatten i forkant av dette intervjuet var hvordan skolen var for gutta. Så er spørsmålet, var debatten riktig innrettet og fokuserte den på de riktige tingene? Harriet Bjerrum Nielsen er en veteran i norsk kjønnsforskning og skoleforskning. Hun er også tidligere leder for  Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og hun var aktuell som en av deltagerne i den såkalte «guttedebatten» om guttene og skolen. Vi snakket derfor om frafall, karakterer, videre studier, og 6-åringene i skolen. Da blir spørsmålet om det kan det være andre faktorer enn kjønn som er viktigere når vi ser resultatene i skolen?

Reprisen på Spotify
Reprisen på Soundcloud
Reprisen på Apple Podkaster

2022-albumet på Soundcloud

Legg igjen en kommentar