LL-515: Lars Laird Iversen om lykke(forskning) og livsmestring

Hva forsker man egentlig på når man forsker på lykkeforskning? Hva er egentlig all denne litteraturen om lykke og hvordan påvirker ideene i denne litteraturen resten av oss? Hvordan henger dette egentlig sammen med skolen i det hele tatt? Jeg snakker med Lars Laird Iversen ved MF vitenskapelige høgskole om hans snartur innom lykkeforskning sett fra sosiologien. Vi snakker også om hvordan dette henger sammen med livsmestringstemaet i skolen.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes

LL-507: Arve Walde om spillavhengighet og andre avhengigheter

Hva er det viktig at vi lærere vet om spillavhengighet og andre avhengigheter? Hva gjør vi når elevene spiller pengespill i time og friminutt? Hva er det viktig at vi vet om disse problemstillingene? Hvordan møter vi det når elevene forteller oss om deres avhengigheter? Hvordan kan vi forstå avhengighet som fenomen? Jeg snakker med Arve Walde, lærer og åpent spillavhengig om problemstillingene.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes

LL-488: Spiseforstyrrelser og skolen

Hva trenger vi lærere å vite om spiseforstyrrelser av ulike slag i skolen? Hva er forskjellen på bulemi, anoreksi, og megareksi, og er dette egentlig det viktigste? Hvordan håndterer vi det når elever kommer til oss om slike utfordringer og hva med når vi har våre mistanker? Jeg snakker med Kristin Børresen, Daniel Spjeld, og Anne Pia Lystrup fra ROS, Rådgivning om spiseforstyrrelser i Bergen.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes

LL-407: Gaute Brochmann om skolevegringsmysteriet

Hvorfor er det stadig flere elever som har ufrivillig skolefravær eller som sliter med skolevegring? Hva kan dette skyldes? Ligger det hos barna eller ligger det i skolen? Er det skolepolitikken vi fører eller andre sider ved samfunnet som skaper dette? Ole Jacob Madsen fra Universitetet i Oslo og Gaute Brochmann har gitt ut boken Skolevegringsmysteriet, og jeg snakker med Brochmann om boken og temaet der for å se om vi kommer noe nærmere å gå fra et mysterie til en løsning.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes