LL-523: 10 på gaten i Arendal om norsk skole

Hva er viktig for folk om norsk skole? Hva er det beste med den og hva er den største utfordringen? Hva ville de endret om de fikk bestemme? Jeg har snakket med 10 på gaten, men jeg har gjort det under Arendalsuka og da selvfølgelig i Arendal. Det er med andre ord ulike organisasjonsmennesker og representanter som stiller i de småsamtalene som denne episoden består av.

Episoden på Spotify
Episoden på Soundcloud
Episoden på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes

LL-520: Kari Kolberg om god undervisning for evnerike barn

Hva er god eller riktig undervisning for de elevene som trenger noe faglig mer? For de som vi ofte kaller de evnerike barna, de med særlig akademisk talent eller som har et særlig høyt læringspotensial. Hva er innenfor rammene av hva som forventes av oss som skole og hva burde vi tilby disse elevene? Hvorfor er dette viktig? Jeg snakker denne uken med Kari Kolberg, lektor og med master i tilpasset opplæring fra Høyskolen i Hedmark. Til daglig er hun kontaktlærer i Bærum og har jobbet som spesialrådgiver i grunnskoleadministrasjonen i Bærum nettopp med evnerike elever som spesiale.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes

LL-519: Silje Hrafa Tjersland om nærværsskolen

Hvordan legger vi til rette for nærvær i skolen eller enn å jobbe mot fravær og frafall? Er forskjellen i det hele tatt mer enn bare semantisk? Hva kjennetegner en skole som legger til rette for nærvær? Hvilke metoder fungerer for dette? Jeg snakker med Silje Hrafa Tjersland. Hun er barnevernspedagog og sosiallærer i Osloskolen og jobber til daglig med dette.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes

LL-517: Silje Steinardotter Hasle om barnets rettigheter til tilpasset opplæring og spesialundervisning

Hvilke rettigheter har barna når det kommer til tilpasset opplæring eller spesialundervisning? Hvilke begrensninger finnes det på disse rettighetene? Hvilke perspektiver må vi ta med oss i dette? Hva innebærer disse rettighetene egentlig? Jeg snakker med Silje Steinardotter Hasle, seniorrådgiver i Barneombudet, om rettigheter, tilpasset opplæring, og spesialundervisning.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes