LL-543: Christian Lomsdalen om profesjonsfaglig etikk

Hvordan møter vi mangfoldet i skolen? Hvilken betydning har den vi er, for vår lærergjerning? Hvilken makt har vi som lærere, og hvordan reflekterer vi over denne makten? Hvilken rolle spiller våre følelser for vår utøvelse av læreryrket? Hva sier vi til foresatte som ønsker fritak? I denne episoden intervjuer forlagsredaktør Hallvard Aamlid i Fagbokforlaget Christian Lomsdalen om sistnevntes nye bok om profesjonsfaglig etisk kompetanse i skolen.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes

LL-524: Line Gaare Paulsen om satsning på STEM i skolen

IKT-Norge sammen med andre organisasjoner savner en realfagsstrategi i Norge og mener at det har vi behov for. De peker på at arbeidslivet sliter med å dekke behovet for ingeniører, teknologer og realister. IKT-Norge går derfor sammen med flere andre organisasjoner i en felles satsing for å få flere unge til å velge teknologi- og realfag. Jeg snakker derfor med Line Gaare Paulsen, Direktør for kompetanse og utdanning i IKT-Norge om dette.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes

LL-523: 10 på gaten i Arendal om norsk skole

Hva er viktig for folk om norsk skole? Hva er det beste med den og hva er den største utfordringen? Hva ville de endret om de fikk bestemme? Jeg har snakket med 10 på gaten, men jeg har gjort det under Arendalsuka og da selvfølgelig i Arendal. Det er med andre ord ulike organisasjonsmennesker og representanter som stiller i de småsamtalene som denne episoden består av.

Episoden på Spotify
Episoden på Soundcloud
Episoden på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes

LL-521: Eskil Dahl Rotherud om rektorene og pandemien

Hvordan var det for rektorene å være skoleledere i løpet av pandemien? Hva vet vi om hvordan det var og hvordan ble det tilrettelagt for dem og det arbeide de skulle gjøres? Hvilken slitasje og støtte ser vi? Jeg snakker med Eskil Dahl Rotherud i Utdanningsforbundets lederråd. Vi snakker om støtte, ressurser, rekruttering, og mer.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes