Reklame

Har du lyst til å bidra til å gjøre podkasten bedre?

Det koster penger å drive en podkast, selv om det er en hobby. Det være seg til reiser, reklame, utstyr, og eller andre relevante kostnader. Podkasten har vært startet opp som en hobby og har blitt finansiert av meg. Med unntak av noen gledelige bidrag via Vipps og gavmilde overføringer via bankoverføring. Det har likevel vært en kostbar, men utrolig interessant hobby. Jeg har derfor over tid vært på jakt etter gode og relevante sponsorer på podkasten. Som kan bidra til å gjøre podkasten bedre, samtidig som at sponsoren får reklamert for seg, sitt produkt, og/eller sin tjeneste. Det er likevel vært viktig for meg at det skal være et lite reklametrykk på podkasten og at det skal være relevant for lytterne mine. Lektor Lomsdalens innfall skal ikke være en reklamekanal for kosttilskudd og forbrukslån.

Jeg er veldig stolt over og glad for at Cappelen Damm har inngått et samarbeid med Lektor Lomsdalens innfall. Hvor forlagets undervisningsdel går inn som sponsor av podkasten. Det gir midler til podkasten slik at jeg får videreutviklet den, samtidig som Cappelen Damm Utdanning får oppmerksomhet om noen av sine produkter, tjenester, eller forlaget i sin helhet.

Reklamen for Cappelen Damm vil befinne seg i podkastens intro og/eller outro, og ikke i selve intervjuet. Samarbeidet påvirker ikke podkastens redaksjonelle linje eller innhold utover dette.

Samarbeidshistorikk:
2020, September og utover, fra episode 250: Cappelen Damm Utdanning.