Episoder om ChatGPT

Verden skjer, og treffer skolen, som ofte blir litt overrasket. Noen ganger handler dette om utviklingen av nye verktøy som skal inkorporeres i driften av skolen. Noen ganger går dette gradvis, men andre ganger skjer det en sprint. Utviklingen og tilgjengeliggjøringen av ulike former for språkmodeller er en slik utvikling. Dette har blitt eksemplifisert med ChatGPT, men er også tilgjengelig i andre utforminger og fra andre produsenter.

Her har jeg samlet de episodene på podkasten som handler om bruken av ChatGPT og lignende verktøy i skole og utdanning.

Episoder som har kommet ut

Kommer snart

Livesending om ChatGPT

Livesending på Youtube

Livesending på Facebook

Nyttige lenker delt sammen med episodene

Utdanningsdirektoratet: Kompetansepakke om kunstig intelligens i skolen

Viden.AI: GPT-4 flytter grensene for kunstig intelligens i utdanning

FreeCodeCamp: Al Assistants That Help Your Productivity (Besides ChatGPT)

Elicit.org

Universitetet i Bergen: ChatGPT – trussel eller mulighet i forskning og utdanning?

Game over!: 15 oppgaver ChatGPT ikke klarer

Forskning.no: 15 ting ChatGPT ikke klarer

Utdanningsforbundet: Chatbots i skolen

OpenAI: ChatGPT: Optimizing Language Models for Dialogue

Wikipedia: OpenAI

Forbes: Here’s What To Know About OpenAI’s ChatGPT—What It’s Disrupting And How To Use It

Min oversikt over ChatGPT-episoder

Fritaksretten: Fritaksretten jamfør ChatGPT

Aftenposten: ChatGPT versus Julia Roberts

Rekk opp hånda: ChatGPT lager undervisningsopplegg