Om

Lektor Lomsdalens innfall er en norsk skolepodkast som kommer ut en gang i uken, eller kanskje litt oftere. Podkasten har et mål om å ta opp interessante og spennende temaer for foreldre, lærere, elever, studenter, politikere, og lærerutdannere, og alle andre som er interessert i norsk skole. Podkasten skal ta for seg pedagogiske, didaktiske, politiske, og lederskapsperspektiver på skolen. Med mer.

Kort sagt så skal det være interessante samtaler med interessante mennesker om hva skolen er, har vært, og kan være. Vi snakker også om skolens plass i det større samfunnet rundt, og hva utviklingen i samfunnet betyr for skolen. Samtalene er gjerne lengre og det skal være rom for å fremme sitt syn på det temaet som er oppe.

Podkasten skal prøve å være dagsaktuell gjennom å belyse temaer som det er oppmerksomhet rundt i øyeblikket, men det er viktig at podkasten også belyser mer tidløse tema. Spennvidden i temer må derfor være stor, og podkasten skal forsøke å vise frem konkurrerende synspunkter. Det kritiske perspektivet kommer som regel inn i podkasten gjennom ulike vinklinger fra ulike intervjuer, og ikke som en del av hvert enkelt intervju.

Lektor Lomsdalens innfall – norsk skole i et bredt format.

Fotograf: Monica Johansen

Bak podkasten står Christian Lomsdalen – ph.d-stipendiat, lektor, tenåringsfar, og aktivist, og nå ganske tydelig en podkaster, bosatt i Bergen. Alltid engasjert og med varierte interesser er det mye forskjellig som blir en del av denne podkasten og som jeg kan holde foredrag om. Det er med andre ord mulig å hente meg inn til å holde foredrag om mange forskjellige tema.

Podkasten slik den er i dag trenger bidrag utenifra for å kunne utvikle seg videre. Det er nødvendig med mer midler til markedsføring og til innkjøp av nytt utstyr. Det er også nødvendig å bruke noe mer penger på intervjureiser – ikke alle interessante skolemennesker bor i Bergen. Det er ikke et mål om at podkasten skal gå i pluss, men litt mindre i minus ville vært veldig fint. Det er med andre ord mulig å ta kontakt med forslag om samarbeid på dette planet. For å ha det juridiske i orden med tanke på både foredragsvirksomhet og reklamering på podkasten har jeg registrert et enkeltpersonsforetak i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 920 712 312, Lektor Lomsdalen. Så ta kontakt om du har et godt forslag. Hvis du har tanker om hvem jeg skal intervjue så blir jeg veldig glad for tips.

Personlig nettside: lmsdln.no
Sosiale media: LinkedIn, Twitter, Facebook

For flere konto i sosiale media, se lmsdln.no

Kontaktinformasjon:
Telefon: 93083015
E-post: christian@lektorlomsdalen.no