Andre podkaster

Lektor Lomsdalens innfall er ikke den eneste podkasten som lages av Christian Lomsdalen. Det er etterhvert blitt flere podkaster. De presenteres kort her med lenker.

Tanketrigger

Nettside: Tanketrigger.no

PedsexPod

Nettside: PedsexPod.no

Frokostkaffen

Nettside: Frokostkaffen.no