LL-547: Peter Liljedahl om å bygge tenkende klasserom i matematikk

Hvordan kan du skape en engasjerende, motiverende og spennende matematikkundervisning hvor elevene får samarbeide og kommunisere om matematikk? I matematikkundervisningen er det en tendens til at læreren viser elevene hvordan de kan løse oppgavene. Det fører til at elevene kopierer lærerens framgangsmåte framfor å tenke selv. Hvordan kan egentlig dette løses på en annen måte? Jeg snakker med professor Peter Liljedahl ved Simon Fraser University i Canada om dette.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes

LL-534: Wiewiura og Cone og skolens plass til å være skole

Hva skal skoler egentlig drive med? Hva fyller vi undervisningstiden med, og hvilket ansvar har skolene egentlig for alt mulig? Får skolen nok tid, ressurser, og rom til å være skole? Og hva vil det faktisk si? Hva er skolens mening, rett og slett? Jeg snakker denne gangen med forsker Joachim Wiewiura fra Aalborg universitet og stipendiat Lucas Cone ved Aarhus universitet om dette.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes

LL-463: Edvard Befring om en skole under lupen

Hvilke utfordringer og muligheter har skolen fremover? Hva ligger på systemnivå og hva kjennetegner de som får det til og de som ikke får det til av skolene? Hvordan møter skolene elevene? Hva krever dette av lærerne? Jeg snakker med Edvard Befring, professor emeritus ved Universitetet i Oslo om hans bidrag til boken Skolens Mening.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes

LL-460: OpenAI og Word om skolens utfordringer

Hva gjør det med skolen at kunstig intelligens blir god nok og tilgjengelig nok til at “alle” kan ta det i bruk? Hva innebærer det at elever, studenter, lærere, og andre kan generere rimelig god tekst på null tid og uten å trenge å kunne noe? Hva innebærer dette for fremtiden for skole, vurderinger, og arbeidsformer? Hva tenker OpenAI om store skolespørsmål? Jeg har tatt i bruk OpenAI for å svare på store skolespørsmål – om hjemmeundervisning, ufrivillig skolefravær, assistenter i skolen, karakterer som fenomen, og mer. Her får du vite hva kunstig intelligens tenker om skolen.

“Intervjuet” på Spotify
“Intervjuet” på Soundcloud
“Intervjuet” på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes