LL-479: Roar Ulvestad om ChatGPT og det politiske ansvaret

Hva innebærer det for norsk skole at ChatGPT eksisterer og hvordan håndterer vi dette? Hva er mulighetene og hvor ligger ansvaret? Med bakgrunn i at norske elever (og lærere) har oppdatet at ChatGPT eksisterer snakker jeg med ulike lærere, forskere og andre om dette. Jeg snakker med lærer Roar Ulvestad om argumentasjon, praksis, og ansvar. Blant annet om infantiliserende argumentasjon om penn og papir og motstand mot kalkulatorer, det å utstyre lærerne med de riktige verktøyene, og ansvaret for å skape rammer som lærerne kan jobbe under. Det er et tydelig politisk ansvar i følge Roar Ulvestad.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

ChatGPT på Wikipedia

OpenAI sin chattefunksjon

OpenAI


Bergens Tidende: Blir vi dummere av kunstig intelligens?

Utdanningsnytt: Kalkulator, penn og papir ut av ordskiftet!

Utdanningsnytt: Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og «Schrødingers elefant»


Min oversikt over ChatGPT-episoder

OpenAI: ChatGPT: Optimizing Language Models for Dialogue

Wikipedia: OpenAI

Forbes: Here’s What To Know About OpenAI’s ChatGPT—What It’s Disrupting And How To Use It

Utdanningsdirektoratet: Kompetansepakke om kunstig intelligens i skolen

Viden.Ai: GPT-4 flytter grensene for kunstig intelligens i utdanning

Viden.Ai: Etiske problemstillinger ved brugen af chatrobotter i undervisning: spejling og afkodning af menneskelig adfærd

Universitetet i Bergen: ChatGPT – trussel eller mulighet i forskning og utdanning?

Game over!: 15 oppgaver ChatGPT ikke klarer

Forskning.no: 15 ting ChatGPT ikke klarer

Utdanningsforbundet: Chatbots i skolen

Fritaksretten: Fritaksretten jamfør ChatGPT

Aftenposten: ChatGPT versus Julia Roberts

Rekk opp hånda: ChatGPT lager undervisningsopplegg

Ulike Ai-tjenester

Elicit.org

VG: Jojo

Word.Ai

ChatGPT

Grammarly

FreeCodeCamp: Al Assistants That Help Your Productivity (Besides ChatGPT)


Min åpningsepisode om ChatGPT

Mitt intervju med Jill Walker Rettberg

Mitt første intervju med Roar Ulvestad

Mitt andre intervju med Roar Ulvestad

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.