Roar Ulvestad og fremtidens skole

Reprise fra 22. november 2016.

Når jeg startet opp podkasten var det noen få mennesker jeg absolutt ville ha med på podkasten, og de var raskt blant de første jeg snakket med. En av de var Roar Ulvestad som på den tiden var svært aktiv i sosiale media. Jeg var derfor veldig glad for at jeg fikk snakke med mangeårig lærer og tillitsvalg i Utdanningsforbundet i Bergen og Hordaland, Roar Ulvestad. Roar Ulvestad er fremdeles en klar stemme for behovet for å møte elevene der de er, for å minske fokuset på konkurranse og øke fokuset på ferdigheter og kunnskaper, og for å ha et økt fokus på de praktisk-estetiske fagene. Han har en yrkesbakgrunn som lærer på steinerskole. Den gang da var han også aktuell med å ha laget sin egen variant av en ny generell del til læreplanen, i frykt for hva som kan bli resultatet av Torbjørn Røe Isaksens prosjekt for å lage en ny generell del av læreplanen som passer bedre med kunnskapsløftet.

Reprisen på Spotify
Reprisen på Soundcloud
Reprisen på Apple Podkaster

Intervjuet på podkasten


Roar Ulvestad hos Agenda Magasin


Ulvestad presenterer sin alternative generelle del i Agenda Magasin

En alternativ vri på den generelle delen

Utdanningsforbundets møte om arbeidet med ny generell del av læreplanen

Kunnskapsdepartementets blogg om ny generell del av læreplanen

Regjeringen ønsker ny generell del av læreplanen

NOU2015:8 – Ludvigsen-utvalget: Fremtidens skole

Aftenposten om Ludvigsen-utvalget

Aftenposten med fem konkrete endringer på grunn av Ludvigsen-utvalget

Ludvigsen selv forklarer i ny kronikk hvorfor dybdelæring er viktig

Ken Robinson – Do schools kill creativity?


Mitt intervju med Tom Are Trippestad

Mitt intervju med Tjalve Madsen

Mitt intervju med Eldar Tharaldsen

Mitt intervju med Espen Schaaning

Mitt andre intervju med Roar Ulvestad

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Cappelen Damm Utdanning og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Cappelen Damm Utdanning. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.