LL-34: Tjalve Madsen og skolen vi behøver

Jeg snakker med lærerutdanner Tjalve Madsen fra Høgskulen på Vestlandet. Det går i 6-årsreformen, de praktiske og estetiske fagene, dybdelæring, mestring, frafall, og fargespillpedagogikk. Vi kommer inn på skolen vi har, kompetansebegrepet, lærertetthet, Hattie, og mer.

Lenke til episoden på Soundcloud
Lenke til episoden på iTunes
Lenke til episoden på Spotify


Interessante lenker relatert til episoden:

Tjalve Madsen på Høgskulen på Vestlandet

Tjalve Madsen på Youtube

Tjalve Madsen på Twitter

Ludvigsenutvalgets rapport: NOU2015:8

Nåværende generell del av læreplanen

Høringsforslag ny generell del av læreplanen

Regjeringens blogg for ny generell del av læreplanen

Aftenposten: Fremtidens skole må ha mer dybdekunnskap og mindre overflatelæring

Lærerbloggen: Fra Dannelse til “Læringstrykk”?

Bergens Tidende: Oppskriften på Fargespill

Utdanningsnytt: Lærerutdanningsleder har stor tro på profesjonsetisk råd 

Bergens Tidende: Pedagogisk medisin med bivirkninger

Bergens Tidende: Mobbing er med i utdanningen

Bergens Tidende: Det norske skolekuppet

Youtube: Lærende Nettverk – IKT implementering – Den sosiale dimensjon

Youtube: Education for Democracy HiB/BUC

Youtube: Interkulturell pedagogikk og Fargespillmetodikk ved HiB

Youtube: PEL oppstartsuken

Mitt intervju med Roar Ulvestad

Mitt intervju med Nyskolen

Mitt intervju med Mette Bøe Lyngstad

Mitt intervju med Vibeke Solbue

Mitt intervju med Baste Bruarøy

Mitt intervju med Harriet Bjerrum Nielsen

Mitt intervju med Arne Osland

Mitt intervju med Henrik Asheim

Mitt intervju med Kjell Ove Hauge

48 kommentarer om “LL-34: Tjalve Madsen og skolen vi behøver”

Legg igjen en kommentar