LL-163: Eirik J. Irgens om utdanningsledelse og skoleutvikling

Hvordan utvikler vi oss som skole? Hvordan sørger vi for at lærerne har det samme kompetansenivået og at lærerne får oppdatert sin kompetanse? Hva vil det si at skolen er en kunnskapsorganisasjon? Hvilken rolle skal partssamarbeidet og lærernes autonomi spille i utviklingen av skolen? Hva betyr det at amerikanske managementteorier kommer inn i Norsk skole? Jeg snakker med professor Eirik J. Irgens ved NTNU om ledelse av og i den norske skolen.

Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet i iTunes
Interjvuet på Spotify

Eirik J. Irgens på NTNU

Eirik J. Irgens på Twitter

Eirik J. Irgens på Facebook

Eirik J. Irgens på Academia.edu


Bok: Dynamiske og lærende organisasjoner

Bok: Ungdomstrinn i utvikling. Skoleutvikling, lesing, skriving og regning – Funn og fortellinger

Bok: Skoleutvikling og ledelse – Funn og fortellinger

Bok: Profesjon og organisasjon

Bok: Skolen. Organisasjon og ledelse, kunnskap og læring


Utdanningsforskning: Partssamarbeid om skoleutvikling

Utdanningsforskning: Historisk Hukommelsestap – Om å Forbedre Nordiske Skoler fra Utsiden og Glemme Det Vi Allerede Vet

Gemini: God skoleledelse gir bedre lærere


Mitt intervju med Kjersti Lien Holte

Mitt intervju med Camilla Hagevold

Mitt intervju med Kjell Horn

Mitt intervju med Gunnar Østgaard

Mitt intervju med Tjalve Madsen

Mitt intervju med Svein Sjøberg

Mitt intervju med Roar Ulvestad

Mitt intervju med Eldar Taraldsen