LL-292: Skolevegring eller ufrivillig skolefravær fra et foreldreperspektiv

Hvordan møtes egentlig foreldre til elever som sliter med ufrivillig skolefravær eller skolevegring av skolen? Hvordan oppleves det fra deres side, og hva vet vi mer generelt? I denne ukens episode snakker jeg med professor Marie Lisbet Amundsen fra Universitetet i Sørøst-Norge og foreldrene Vibeke Nilsen og Inger Björne-Fagerli om hvordan dette oppleves med et foreldreperspektiv. Vi snakker også om ulike diagnoser, meldinger til barnevernet, og ulik kompetanse på dette området i ulike kommuner. Begge foreldrene som er med er også pedagoger.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Marie-Lisbet Amundsen hos USN


Utdanningsforskning: Hvordan opplever foresatte til elever som strever med skolevegring møtet med skole og hjelpeapparat?

NRK: Foreldre til barn med skolevegring blir ofte meldt til barnevernet.

NRK: Forsker: Skoler truer ofte med barnevernet når foreldre klager

NRK: Mor ble urettmessig meldt til barnevernet av skolen – fikk fullt medhold hos Statsforvalteren

NRK: Stortingspolitikere: – Nedslående at skolevegrere meldes til barnevernet

Psykologtidsskriftet: Skolefravær eller skolevegring

Psykologi i kommunen: Skolefravær og skolevegring hos elever med ADHD: En scoping review

Psykologi i kommunen: Implementering av skolevegringsteam i vår kommune

Psykologi i kommunen: Hvordan opplever foresatte til elever som strever med skolevegring møtet med skole og hjelpeapparat?

Juristen: «Meldeplikten til barnevernet tolkes feil»

Bok: Meldeplikt til barnevernet

Forskning.no: Mange bekymringsmeldinger til barnevernet skulle ikke vært sendt

Bok: Skolefravær

Læringsmiljøsenteret: Skolefravær, risikofaktorer og tiltak

Utdanningsforskning: Skolens rolle ved skolefravær

Utdanningsforskning: Elever som frykter skolen

Utdanningsforskning: Læreren og elevenes vennskap

Forskning.no: Mye unødvendig fravær fra skolen

Lærerbloggen: Skolefravær – å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring

Universitetet i Stavanger: Doktorgrad om skolevegring


Paneldebatt og livepodkast om skolevegring

Mitt intervju med Bente Ohnstad

Mitt første intervju med Marie-Lisbet Amundsen

Mitt første intervju med Trude Havik

Mitt andre intervju med Trude Havik

Mitt intervju med Statped


Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Cappelen Damm Utdanning og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Cappelen Damm Utdanning. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.