LL-154: Statped om spill i undervisning og tilrettelegging

Jeg snakker denne gangen med Julie Ødegaard Juul og Espen Wilberg hos Statped. De jobber med spill og digitale hjelpemidler som tilrettelegging i undervisningen. Vi snakker om hvordan spill og andre digitale hjelpemidler kan bidra til tilrettelegging for enkeltelever, men også hvordan disse hjelpemidlene kan fungere inkluderende for alle elevene i en klasse og bidra til alle elevene.

Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet i iTunes
Intervjuet på Spotify

Statped

Julie Ødegaard Juul på Twitter

Espen Wilberg på Twitter


Statped: Spill i skolen

Statped: Finn læringsressurser

Regjeringen: Innfører krav om universell utforming av IKT i utdanningen

Statped: Hvordan kan teknologi brukes for å inkludere barn med sammensatte lærevansker

Dagsavisen: Fremtidig skolevegring kan sees i barnehagen


Mitt intervju med Erlend Kobro

Mitt intervju med Reidun Faye

Mitt intervju med Simen Spurkland

Mitt intervju med Nina Bauer Bølgan