LL-596: Rolf Baltzersen om hverandreundervisning

I denne episoden av podkasten, dykker vi ned i temaet hverandreundervisning i lærerutdanningen, basert på boken boken “Effective Use of Collective Peer Teaching in Teacher Education”. Episoden undersøker læringsfordelene ved å la studenter ta på seg lederroller i undervisningen. Dette gir lytterne en grundig forståelse av hvordan kollektiv medundervisning kan revolusjonere måten vi tenker på læring og undervisning. For å lære om dette har jeg snakket med dosent Rolf Baltzersen ved OsloMet.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes

LL-595: Tone Stokkereit Mattsson om APD, audio processing disorder

Visste du at det er noe som heter APD, eller Audio Processing Disorder? Hva innebærer dette og hva skiller dette seg fra andre diagnoser? Hvordan kan denne diagnosen og utfordringene den angir forveksles med andre, og mer kjente, diagnoser som ADHD? Hva behøves det av tilpasninger og hvordan kan vi jobbe med dette i skolen? Jeg snakker i denne episoden med Tone Stokkereit Mattson ved Ålesund Øre-Nese-Hals som har en doktorgrad i disse utfordringene.

Episoden på Spotify
Episoden på Soundcloud
Episoden på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes

LL-594: Anne-Hilde Lystad om Livet&Sånn

Hvordan underviser vi egentlig om livsmestring og slikt i skolen? Hva fyller vi disse temaene med og hvordan velger vi ut hva vi skal jobbe med for å oppfylle læreplanene best mulig i dette? Hvordan kan det gjennomføres? Dette er jo ikke et nytt fag, og det skal være en del av alle fag, hva betyr det? Jeg snakker med Anne-Hilde Lystad, som er prosjektleder for Livet&Sånn. Anne Hilde Lystad er barnevernpedagog med videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, og master i helse – og sosialfag med fokus på kliniske hjelperelasjoner. Livet&Sånn er et gratis opplæringsmateriell for folkehelse og livsmestring, utarbeidet av Ålesund kommune med støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes

LL-593: Maiken Marie Jordal om ufrivillig skolefravær fra et foresattperspektiv

Vi ser en økning i ufrivillig skolefravær og det snakkes mye mer om enn tidligere, men hvordan ser det egentlig ut hjemmenifra? Hvordan håndteres og oppleves dette fra et foresattperspektiv? Hvordan er det å være foresatt i denne situasjonen? Hva vet vi egentlig om dette? Jeg snakker med stipendiat Maiken Marie Jordal ved Høgskulen i Volda om dette.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes