LL-471: Møller og Amundsen om mestring og skolefravær

Hvordan henger mestring i skolen sammen med skolefravær? Hvordan legger vi best til rette for at flest mulig deltar mest mulig i skolen? Hvis det er målet, selvsagt. Hvordan bygger vi skolen som en mestringsarena? Hvilke andre skolefaktorer bidrar til skolefravær? Hvilke faktorer hos elevene har elever med ufrivillig skolefravær felles? Jeg snakker med Geir Holtan Møller ved Telemarksforskning og Marie-Lisbet Amundsen ved Universitetet i Sørøst-Norge om dette.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Geir Holtan Møller hos Telemarksforskning


Marie-Lisbet Amundsen hos USN

Marie-Lisbet Amundsens hjemmeside


Psykologi i kommunen: Kjønnsforskjeller i undervisningstilbud hos elever som strever med skolevegring

Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk og Kritikk: School Refusal and School Related Differences Among Students With and Without Diagnosis

Psykologi i kommunen: Betydningen av skolerelaterte faktorer og mobbing for elever som strever med skolevegring

Psykologi i kommunen: Hvordan opplever foresatte til elever som strever med skolevegring møtet med skole og hjelpeapparat?


Mitt panel om ufrivillig skolefravær

Min debatt om ufrivillig skolefravær

Mitt intervju med Gaute Brochmann

Mitt andre intervju med Heidi Wittrup Djup

Mitt intervju med Sara Eline Eide

Mitt intervju med Nordby og Damsgaard

Mitt andre intervju med Cecilie Udberg-Helle

Mitt første intervju med Trude Haavik

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall

Arrangementet hos Litteraturhuset i Oslo.


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

7 kommentarer om “LL-471: Møller og Amundsen om mestring og skolefravær”

  1. Flott med oppdatert forskningsbasert kunnskap om skolevegring. En misforstått problematikk på mange skoler.

    Syns dog man kunne droppet synsingen om bokstavinnlæring og begynneropplæringen. Alternativt benytte evidensbasert kunnskap også her.

    Svar

Legg igjen en kommentar