LL-551: Monica H. Tøsse om jenter og autisme

Hvordan skiller autisme hos jenter seg fra autisme hos gutter? Hvordan må vi forholde oss til dette annerledes og hva er likt? Hva har det gjort med vår forståelse av autisme at dette ofte, i hvert fall folkelig, har vært å regne for en “guttegreie”? Jeg snakker denne gangen med Monica Helland Tøsse, stipendiat og høgskolelektor ved Universitetet i Bergen og NLA Høgskolen om dette.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Monica H. Tøsse hos Universitetet i Bergen

Monica H. Tøsse hos NLA Høgskolen


Masteroppgave: Det er noe med barnet vårt: foreldre til barn med Asperger-syndrom i møte med hjelpeapparatet

Utdanningsforskning: Tidlig innsats for livslang læring – teori og praksis

Utdanningsforskning: “Det er noe med barnet vårt” -Foreldre til barn med Asperger-syndrom i møte med hjelpeapparater


Mitt intervju med Møller og Amundsen

Mitt andre intervju med Heidi Wittrup Djup

Mitt intervju med Sara Eline Eide

Mitt intervju med Damsgaard og Nordby

Mitt intervju med Stian Orm

Mitt intervju med Ellen Kathrine Munkhaugen

Mitt intervju med Hedda Gjesti Tjäder

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

2 kommentarer om “LL-551: Monica H. Tøsse om jenter og autisme”

Legg igjen en kommentar