LL-92: Autismespekterdiagnoser, overgangen fra barnehage til skole

Foreldreperspektivet og hjem-skole-samarbeidet er viktig for alle elevene, men for noen grupper er det særskilt viktig – det er for gruppene av elever med ekstra utfordringer. Denne uken snakker jeg med Kristin Whitehouse som er aktiv i autismeforeningen i Hordaland om det å være mor til en gutt med autismespekterdiagnose som nå står foran overgangen fra barnehage og over i skole. Vi snakker om hvordan overgangen kan foregå, hva som er viktig for henne, og hva som er viktig for hennes sønn. Vi er også innom de tilpasningene som skolen og kommunen kan gjøre for at dette skal være så vellykket som mulig.

Lenke til episoden på Soundcloud
Lenke til episoden på iTunes
Lenke til episoden på Spotify


Interessante lenker relatert til episoden:

Autismeforeningen

NevSom: Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier — ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Midt-Norge

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Nord

Glenne regionale senter for autisme

Nordvoll Skole og autismesenter

Bergens Tidende: Bedre hverdag med riktig hjelp

Autismeforeningen: Overgangen fra barnehage til skole

UiO: Masteroppgave: Overgangen fra barnehage til skole for barn med Autismespekterforstyrrelse

Utdanningsdirektoratet: Overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning

Mitt intervju med Baste Bruarøy

Mitt intervju med Christian Beck

Mitt intervju med Helga Bjørke Harnes

Mitt intervju med Astrid Lenvik

Mitt intervju med Marta Straume

Mitt intervju med Gunnar Østgaard

Mitt intervju med Mari-Kristine Morberg og Sunniva Schultze-Florey

Mitt intervu med Trude Havik

17 kommentarer om “LL-92: Autismespekterdiagnoser, overgangen fra barnehage til skole”

  1. Kristin er fantastisk og belyste autismespekteret så utrolig bra. Hvordan man skal møte barn med denne forstyrrelsen er ikke enkelt. Kompetanse, god kommunikasjon og GODT tett samarbeid er så viktig. Tidlig avklaring slik at det blir minst mulig støy for disse barna som har denne problematikken. Jeg håper mange pedagoger hører på dette intervjuet da man som lærer og assistent kan få litt innsikt i hvordan man skal møte og tilrettelegge for disse barna. Få forståelse for hvorfor tingenes tilstand er som de er. Dette var meget nyttig for meg <3 Tusen takk Kristin og Lektor Lomsddalen <3

    Svar

Legg igjen en kommentar