LL-76: Astrid Lenvik og barn med ekstraordinært læringspotensial

Undervisningen i norsk skole skal være tilpasset mange elever, elevgrupper, og forutsetninger – en av disse gruppene er elevene med ekstraordinært læringspotensial. Jeg snakker med Astrid Lenvik, stipediat ved Universitetet i Bergen og en del av forskergruppen på spesialpedagogikk om disse elevene. Hun holder på med en doktorgrad om temaet per nå. Vi snakker om arbeidet med oppgaven, og hva som definerer denne elevgruppen. Vi snakker også om hvordan vi som skoler og lærere best kan tilpasse opplæringen til elevene.

Lenke til episoden på Soundcloud
Lenke til episoden på iTunes
Lenke til episoden på Spotify


Interessante lenker relatert til episoden:

Astrid Lenvik hos Universitetet i Bergen

Forskergruppen for spesialpedagogikk

Naturfagssenteret

Matematikksenteret

Lykkelige barn

Lykkelige barn på Facebook

Nasjonalt kompetansesenter for evnerike barn

Nasjonalt kompetansesenter for evnerike barn på Facebook

Dagbladet: Barn med høy intellektuell kapasitet har også rett på spesialundervisning

Aftenposten: De sterke elevene har krav på å bli ivaretatt!

Utdanningsnytt: Nyttig bok om evnerike barn

Læringsmiljøsenteret: Er det lov å være flink?

Dagbladet: Har du et evnerikt barn?

Krumelurebloggen: Kjennetegn for evnerike barn

Utdanningsforskning: Evnerike barn – en pedagogisk og spesialpedagogisk utfordring

Aftenposten: Hvem er disse barna?

Ella Idsøe (2014). Elever med akademisk talent i skolen

Jørgen Smedsrud og Kjell Skogen (2016). Evnerike elever og tilpasset opplæring

NOU 2016:14: Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Mitt intervju med Peder Haug

Mitt intervju med Roar Ulvestad

Mitt intervju med Nyskolen

Mitt intervju med Mette Bøe Lyngstad

Mitt intervju med Vibeke Solbue

Mitt intervju med Baste Bruarøy

Mitt intervju med Harriet Bjerrum Nielsen

Mitt intervju med Arne Osland

Mitt intervju med Henrik Asheim

Mitt intervju med Kjell Ove Hauge

Mitt intervju med Agathe Waage

Mitt intervju med Tjalve Madsen

Mitt intervju med Christian Beck

Mitt intervju med Svein Sjøberg

Mitt intervju med Helga Bjørke Harnes

Mitt intervju med Simon Malkenes

Mitt intervju med Hedda Eia Vestad

Mitt intervju med Tone Tellevik Dahl

Mitt intervju med Karl Øyvind Jordell

Mitt intervju med Steffen Handal

Mitt intervju med Hilde Traavik

Mitt intervju med Ingvild Vikingsen Skogestad

Mitt intervju med Arne Klvye

Mitt intervju med Per Ødegaard

22 kommentarer om “LL-76: Astrid Lenvik og barn med ekstraordinært læringspotensial”

Legg igjen en kommentar