LL-160: Cecilie Udberg-Helle om evnerike elever og tilpasset opplæring

Hvordan skal skolen kunne tilrettelegge for de evnerike elevene og hva behøver de av tilpasset opplæring? Hva med de elevene som er evnerike på noen områder og har lærevansker på andre områder? Eller kanskje har diagnoser på autismespekteret, har ADHD, eller andre diagnoser? Hvordan tilpasser vi opplæringen for disse elevene? Jeg snakker med Cecilie Udberg-Helle om de såkalte 2e-elevene.

Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet i iTunes
Intervjuet på Spotify.

Cecilie Udberg-Helle hos Evnerike barn

Cecilie Udberg-Helle på Twitter


Krumelurebloggen

Masteroppgaver om evnerike elever


Evnerike barn: Evnerike underytere

UiO: Evnerike elever får utilstrekkelig hjelp

Forskning.no: Evnerike barn kan bli ensomme

Vårt Land: Evnerike elever underpresterer

Bok: Evnerike elever og tilpasset opplæring

Barnehage.no: Forsker med fersk doktorgrad om evnerike barn: Barnehagen feiltolket jente og koblet inn barnevernet

Utdanningsforskning: Forsering og akselerasjon for evnerike elever: Det dårligste av de beste alternativene

Utdanningsforskning: Evnerike barn – en pedagogisk og spesialpedagogisk utfordring

Utdanningsforskning: Sentrale utfordringer ved definisjon, utredning og identifisering av evnerike barn

Bergens Tidende: Vilde ble syk av å gå på skolen


Mitt intervju med Astrid Lenvik

Mitt intervju med Helga Bjørke Harnes

Mitt intervju med Jørgen Smedsrud