LL-123: Jørgen Smedsrud om evnerike elever, ensomhet og tilpasset opplæring

Hvordan tilrettelegger vi i dag for elevene med ekstraordinært akademisk læringspotensial eller de evnerike elevene som de også kalles? Jørgen Smedsrud har skrevet en ph.D om denne elevengruppen og tilretteleggingen de får i dag i Norsk skole. Vi snakker også om måter å tilrettelegge på og hva denne gruppen trenger.

Lenke til episoden på Soundcloud
Lenke til episoden på iTunes
Lenke til episoden på Spotify

Jørgen Smedsrud hos NIFU

NIFU

NIFU på Twitter

UiO: Evnerike elever får utilstrekkelig hjelp

Forskning.no: Evnerike barn kan bli ensomme

Vårt Land: Evnerike elever underpresterer

Bok: Evnerike elever og tilpasset opplæring

Barnehage.no: Forsker med fersk doktorgrad om evnerike barn: Barnehagen feiltolket jente og koblet inn barnevernet

Utdanningsforskning: Forsering og akselerasjon for evnerike elever: Det dårligste av de beste alternativene

Utdanningsforskning: Evnerike barn – en pedagogisk og spesialpedagogisk utfordring

Utdanningsforskning: Sentrale utfordringer ved definisjon, utredning og identifisering av evnerike barn

Bergens Tidende: Vilde ble syk av å gå på skolen

Mitt intervju med Astrid Lenvik

Mitt intervju med Helga Bjørke Harnes