LL-52: Peder Haug – 6-åringene, guttene, og taperne

Dagen skolesystem skaper problemer for mange elever, den kan sies å skape frafall og tapere. Jeg snakker med professor Peder Haug ved Høgskulen i Volda om 6-åringene i skolen, om guttene, og om spesialundervisning.

Lenke til episoden på Soundcloud
Lenke til episoden på iTunes
Lenke til episoden på Spotify


Interessante lenker relatert til episoden:

Peder Haug hos Høgskulen i Volda

Peder Haug hos Utdanningsforskning

Peder Haug hos Wikipedia (Bokmål)

Peder Haug hos Wikipedia (Nynorsk)

Forskning.no: Skulen skaper taparar

Norges Forskningsråd: Skoler sliter med å finne elevene som behøver spesialundervisning

Statped: Utfordringer og muligheter i spesialundervisningen

NRK: Norsk skole er ikke lagd for gutter

Utdanningsforskning: Spesialundervisning, læringsmiljø og inkludering

Utdanningsforskning: Ein likeverdig skule i framtida?

Utdanningsforskning: Spesialundervisning og ordinær opplæring

Utdanningsforskning: Spesialundervisning i praksis

Utdanningsforskning: Kompetanse for spesialundervisning

Utdanningsforskning: Kva skal til for å endre lærarutdanninga?

Utdanningsforskning: Moderat læringstrykk i klasserommet

Utdanningsforskning: Korleis kvinnelege og mannlege lærarar underviser

Utdanningsforskning: Elevaktiviteten – Fire hovudformer

Utdanningsforskning: Gode arbeidsmåtar

Bergens Tidende: Jeg håper og tror at Victoria er klar

Barnehage.no: Fraråder skolestart for femåringer

Utdanningsnytt: Uenige om pedagogikkfaget bør erstattes med profesjonsfag 

Dagsavisen: Når ikke egne mål for elevene

Aftenposten: «En elitistisk oppgave som favoriserer dem med høyt utdannede foreldre»

VG: Skoleforsker frykter skoler blir taperfabrikker

Stavanger Aftenblad: Professor om skolestart: – Alt trenger ikke være perfekt fra dag én

Nærnett: En av tre gutter dropper ut av videregående 

Morgenbladet: Vi har skapt et nytt kjønnsgap før vi har rukket å kvitte oss med det gamle

NRK: #DuSåMeg

#dusåmeg og #jegerher på Twitter

Bok: Elev- og lærarrolla 

Bok: Kvalitet i opplæringa 

Bok: Spesialundervisning. Innhald og funksjon

Bok: Inkludering

Bok: I klasserommet: studier av skolens praksis 

Mitt intervju med Roar Ulvestad

Mitt intervju med Nyskolen

Mitt intervju med Mette Bøe Lyngstad

Mitt intervju med Vibeke Solbue

Mitt intervju med Baste Bruarøy

Mitt intervju med Harriet Bjerrum Nielsen

Mitt intervju med Arne Osland

Mitt intervju med Henrik Asheim

Mitt intervju med Kjell Ove Hauge

Mitt intervju med Agathe Waage

Mitt intervju med Tjalve Madsen

Mitt intervju med Christian Beck

Mitt intervju med Svein Sjøberg

Mitt intervju med Helga Bjørke Harnes

40 kommentarer om “LL-52: Peder Haug – 6-åringene, guttene, og taperne”

Legg igjen en kommentar