LL-24: Frafall, gutta og kjønnsforskjeller – i samtale med Harriet Bjerrum Nielsen

Harriet Bjerrum Nielsen er en veteran i norsk kjønnsforskning og skoleforskning. Hun er også tidligere leder for  Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og hun er aktuell nå som en av deltagerne i den såkalte “guttedebatten” om guttene og skolen. Vi snakker om frafall, vi snakker om karakterer, vi snakker om videre studier, og vi snakker om 6-åringene i skolen. Kan det være andre faktorer enn kjønn som er viktigere når vi ser resultatene i skolen?

Lenke til episoden på Soundcloud
Lenke til episoden på iTunes
Lenke til episoden på Spotify


Interessante lenker relatert til episoden:

Universitetsside

Wikipediaside

Forskning.no: Ikke feminisert, men moderne

Adressa: – Det er en kjempedårlig idé 

Agenda Magasin: Kjønn i stille endring

Kilden Kjønnsforskning: Mennene idealiserte sine hjemmeværende koner, kvinnene lengtet ut

Bøker

Forskjeller i klassen – Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen

Skoletid

Moderne jenter – Tre generasjoner på vei

Feeling Gender: A Generational and Psychosocial Approach (Gratis e-bok)

Den siste gutter-i-skolen-debatten:

Camilla Stoltenberg i Morgenbladet: Guttegæren

Aksel Braanen Sterri i Dagbladet: De umodne gutta bør starte seinere på skolen

Harriet Bjerrum Nielsen i Aftenposten: Når gutter fremstilles som «tapere», ringer alarmklokkene langt høyere enn når jenter er «taperne»

Læringsbloggen: En “guttekrise” i skolen?

Einar Lie i Aftenposten: Det er forskjell på forskjeller

Rune Bård Hansen i Aftenposten: Guttene er i dagens skole ofre for strukturell kjønnsdiskriminering

Harriet Bjerrum Nielsen i Aftenposten: Bildet av gutter som i mengdevis utestenges fra universiteter og høyskoler er rett og slett feil

Anki Gerhardsen i Aftenposten: Det går alvorlig dårlig med guttene våre

Einar Lie i Aftenposten: Harriet Bjerrum Nielsen skriver at forskjellen mellom gutter og jenters grunnskolekarakterer er «ganske liten». Men det er den ikke

Harriet Bjerrum Nielsen i Aftenposten: Feillesinger og løse antagelser i guttedebatten

Harriet Bjerrum Nielsen i Aftenposten: Frafall og prestisjestudier: Gutter er ikke bare gutter

Harriet Bjerrum Nielsen i Aftenposten: Hva mener du egentlig, Einar Lie?

Dag Øistein Ensjø i Aftenposten: Bjerrum Nielsen, du er vel ikke bare en god gammeldags kjønnssjåvinist?

Einar Lie i Aftenposten: Nielsen forholder seg knapt til til det jeg skrev

Harriet Bjerrum Nielsen i Aftenposten: En oversett årsak til guttenes karakterproblem 

Rune Bård Hansen i Aftenposten: Nielsen bagatelliserer guttenes situasjon.

Kristian Gundersen i Aftenposten: Kvinnene overtar kunnskapssamfunnet

Harriet Bjerrum Nielsen i Aftenposten: Hvor får Gundersen det fra?

Kristian Gundersen i Aftenposten: Nonsens, Bjerrum Nielsen?

Harriet Bjerrum Nielsen i Aftenposten: Enkeltfaktorer kan sjelden forklare komplekse sammenhenger

Mine tekster

Bergens Tidende: Slipp guttene fri

Mine relaterte intervjuer:

Mitt intervju med Roar Ulvestad

Mitt intervju med Martin og Sunniva ved Nyskolen i Oslo

Mitt intervju med Henrik Asheim

Mitt intervju med Kjell Ove Hauge

37 kommentarer om “LL-24: Frafall, gutta og kjønnsforskjeller – i samtale med Harriet Bjerrum Nielsen”

Legg igjen en kommentar