LL-43: Svein Sjøberg om PISA, testing i og av skolen, og lærerutdanning

Jeg snakker med naturviter, fagdidaktiker, og lærerutdanningsveteran Svein Sjøberg. Vi snakker om utviklingen av norsk lærerutdanning, den generelle delen av læreplanen, PISA og TIMMS, og mer. Hvordan kan vi teste norsk skole og hva sier egentlig disse målingene om skolen? Hva er forholdet mellom generelle deler av læreplanen og de fagspesifike delene av læreplanen? Lønningsnivået for norske lærere og yrkets status drøftes også.

Lenke til episoden på Soundcloud
Lenke til episoden på iTunes
Lenke til episoden på Spotify


Interessante lenker relatert til episoden:

Svein Sjøberg

Svein Sjøberg på Wikipedia

Svein Sjøberg på Twitter

Svein Sjøberg hos UiO

Aftenposten: Skoleforskning som børs og katedral

Dagbladet: Hva tester PISA?

Forskning.no: Med utdanning som utfordring

Teknisk Ukeblad: Norsk skole lar seg styre for mye av Pisa-undersøkelsen

Forskning.no: Studentar tør ikkje seia frå og professor meiner han blir sensurert

Khrono: Nye «skandaler» fra Timss og PISA

Lærerbloggen: Skal vi tro på Pisa?

Morgenbladet: For galt til å være sant

NRK: Pisa-undersøkelsen blåses helt ut av proporsjoner

Utdanningsforskning: Naturfagenes didaktikk – refleksjoner ved et jubileum

Utdanningsforskning: Hva PISA-testen måler

Bok: Naturfag som allmenndannelse

NOU 2015:8 – Fremtidens skole (Ludvigsen-utvalget)

NOU 2015:2 – Å høre til (Djupedalsutvalget)

Mitt intervju med Roar Ulvestad

Mitt intervju med Nyskolen

Mitt intervju med Mette Bøe Lyngstad

Mitt intervju med Vibeke Solbue

Mitt intervju med Baste Bruarøy

Mitt intervju med Harriet Bjerrum Nielsen

Mitt intervju med Arne Osland

Mitt intervju med Henrik Asheim

Mitt intervju med Kjell Ove Hauge

Mitt intervju med Agathe Waage

Mitt intervju med Tjalve Madsen

Mitt intervju med Christian Beck

40 kommentarer om “LL-43: Svein Sjøberg om PISA, testing i og av skolen, og lærerutdanning”

Legg igjen en kommentar