LL-158: Eldar Taraldsen om marionetteskolen

Hvem styrer utviklingen av skolen og hvem bør styre den? Hvordan legger det norske skolesystemet opp til at skolen utvikles og hvilken pedagogikk som brukes i klasserommet? Jeg snakker med Eldar Taraldsen ved Nord Universitet om pedagogikken i skolen er ytrestyrt eller indrestyrt, eller sagt på en annen måte, om vi har en marionetteskole eller en selvstyrt skole. Har vi den skolen vi bør ha eller trenger å ha?

Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet i iTunes
Intervjuet på Spotify

Eldar Taraldsen hos Nord Universitet

Norsk Pedagogisk Forlag


Bok: Homo Libero

Bok: Evidensbasert Pedagogikk

Bok: Å lete etter det skjulte

Bok: Profesjonell lærer, muligheter og begresninger

Bok: Spesialpedagogisk entré

Bok: Etisk pedagogikk

Bok: Marionetteskolen


Bedre skole: «Lærerne mister autoriteten ved at skolen styres og utvikles utenfra»

Utdanningsforskning: Pedagogikk eller mekanikk


Mitt intervju med Kjersti Lien Holte

Mitt intervju med Camilla Hagevold

Mitt intervju med Kjell Horn

Mitt intervju med Gunnar Østgaard

Mitt intervju med Tjalve Madsen

Mitt intervju med Svein Sjøberg

Mitt intervju med Roar Ulvestad