LL-146: Emma Arneback og Jan Jämte om å motvirke rasisme i skolen

Hva er egentlig rasisme? Hvordan ser den ut i skolen? Klarer vi å se rasismen som foregår? Hvordan motvirker vi den? Store spørsmål som tas opp i samtale med Emma Arneback og Jan Jämte fra Ørebro Universitetet. De har vært på DEMBRA-konferansen for å snakke om dette, og tar seg også en tur innom podkasten for å snakke om hvordan vi motvirker rasisme i skolen.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet i iTunes
Intervjuet på Soundcloud

Jan Jämte hos Ørebro Universitet

Emma Arneback hos Ørebro Universitet

Bok: Att motverka rasism i förskolan och skolan

På Høyden: Den skjulte rasismen er verst

Pedagogiska Magasinet: Lärare bidrar omedvetet till utanförskap

SVT: Forskarduo vill motverka rasism i skolan

Mitt intervju med Ingunn Marie Eriksen

Mitt intervju med Bjørnar Østerus Dahle

Mitt intervju med Reidun Faye

Mitt intervju med Jørgen Frydnes

Mitt intervju med Sigrid Isdal

Mitt intervju med Mobbeombudet i Hordaland

Mitt intervju med Mobbeombudet og Utdanningsjuristen

Mitt intervju med Anders Faksvåg Haugen

Mitt intervju med Steinar Bøyum

Mitt intervju med Peder Nustad

Mitt intervju med Claudia Lenz

20 kommentarer om “LL-146: Emma Arneback og Jan Jämte om å motvirke rasisme i skolen”

Legg igjen en kommentar