LL-15: Elevenes stemme mot mobbing

Visste du at elevene i noen fylker har et eget mobbeombud? En egen stemme for elevene – for å sørge for best mulig psykososialt miljø. Elever og lærlinger opplever mobbing, både fra medelever, men ikke minst fra lærere, arbeidsgiver og kollegaer. Å bli utsatt for mobbing er også relatert til det å falle fra i skoleløpet. Jeg snakker med Mari-Kristine Morberg som er mobbeombud for elevene i Hordaland om jobben som mobbeombud, om mobbingen som skjer og arbeidet som gjøres.

Send henne en mail eller besøk hennes informasjonsside om hva du kan gjøre om det er noe som gnager.

Lenke til episoden på Soundcloud
Lenke til episoden på iTunes
Lenke til episoden på Spotify

Interessante lenker relatert til episoden:

Mobbeombudet i Hordaland, på HFK.no

Mobbeombudet i Hordaland, på Facebook

Mobbeombud, på Wikipedia

Mobbeombud til Hordaland

Evaluering av mobbeombudsordningen

Hva er mobbing?

Mobbing, Ung.no

Fakta om mobbing

NOU2015:2: Å høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

De voksne mobber verst

Uakseptabelt at lærlinger mobbes

Snakk om mobbing

Hva gjer eg om eg ikkje har det bra på skulen?

Intervjuet mitt med Frode Fredriksen

Intervjuet mitt med Agathe Waage

Intervjuet mitt med Roar Ulvestad

23 kommentarer om “LL-15: Elevenes stemme mot mobbing”

Legg igjen en kommentar