LL-150: Kjetil Braut Simonsen om konspirasjonsteorier

Hva er konspirasjonsteorier og antisemittisme? Hva bør og kan vi gjøre med det i skolen? Hvordan går vi frem? Hva er forskjellen på kildekritikk og kildeforståelse? Jeg snakker denne uken med forsker Kjetil Braut Simonsen fra Jødisk Museum i Oslo som en del av samtalene mine fra DEMBRA-konferansen.

Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet i iTunes
Intervjuet på Spotify

Kjetil Braut Simonsen på Twitter

Jødisk Museum i Oslo


HL-senteret: Holocaustbenektelse i Norge etter krigen

Rogaland Avis: Ser ikke vitsen med nyutgivelse

Anti-Rasistisk Senter: Antisemittismen i historien. Et langtidsperspektiv

Universitetsavisa: Holocaustbenektere må ikke få slippe til på universitetene

Kjetil Hope: Hyllest til fornuftens fanebærer – Kjetil Braut Simonsen

Humanist: Ritualmordanklagen: Om en antisemittisk langtidslegende

Lærerbloggen: Undervisningsopplegg: “Antisemittisme – før og nå”. Ny nettressurs for ungdomsskolen og videregående skole


Mitt første intervju med Ingunn Marie Eriksen

Mitt andre intervju med Ingunn Marie Eriksen

Mitt intervju med Bjørnar Østerus Dahle

Mitt intervju med Reidun Faye

Mitt intervju med Jørgen Frydnes

Mitt intervju med Sigrid Isdal

Mitt intervju med Mobbeombudet i Hordaland

Mitt intervju med Mobbeombudet og Utdanningsjuristen

Mitt intervju med Anders Faksvåg Haugen

Mitt intervju med Steinar Bøyum

Mitt intervju med Peder Nustad

Mitt intervju med Claudia Lenz

Mitt intervju med Hege Ose

Mitt intervju med Emma Arneback og Jan Jämte