LL-172: Asbjørn Dyrendal om konspirasjonsforskning i skolen

Hvor utbredt er konspirasjonsteorier i befolkningen generelt eller i elevmassen? Hva kan vi lære av konspirasjonsteoriene og hva kan vi bruke dem til i skolen? Bør vi bruke dem i skolen? Asbjørn Dyrendal, professor ved NTNU og en gruppe med europeiske forskere skal forske på konspirasjonsteorier og elever, her forteller han mer om prosjektet.

Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet i iTunes
Intervjuet på Spotify

Asbjørn Dyrendal på NTNU

Asbjørn Dyrendal på Wikipedia

Asbjørn Dyrendal på Twitter


Bok: Hva er konspirasjonsteorier

Bok: Dommedag!


Mitt intervju med Kjetil Braut Simonsen