LL-254: Knut Axel Jacobsen om sikhismen

Sikhismen har gjennom fagfornyelsen kommet inn i KRLE-faget med en tydeligere plassering enn det har hatt tidligere, men hva trenger vi faglærerne å vite om denne religionen? Hva trenger vi å forstå og hva kan være vanskelig for oss å forsto? Hvordan henger det kulturelle fra Punjab sammen med sikhismen? Hva er turbandagen? Jeg snakker med professor Knut Axel Jacobsen fra Universitetet i Bergen. Han er ledende fagperson når det kommer til sørasiatiske religioner, og riktig person for å snakke om dette med.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Jacobsen hos UiB

Jacobsen hos Wikipedia

Jacobsen hos SNL


Bok: Verdensfilosofier

Bok: Verdensreligioner i Norge

Bok: Sikhs in Europe

Bok: Jainismen 

Bok: Sikhismen

Bok: Hinduismen og buddhismen

Bok: Young Sikhs in a Global World

Bok: Yoga in Modern Hinduism

Bok: Brill’s Encyclopedia of Jainism

Bok: Handbook of Hinduism in Europe

Bok: Routledge Handbook of South Asian Religions

Sikher i Norge

Turbandagen


Mittt intervju med Torkel Brekke

Mitt intervju med Hawjin Fatahi

Mitt intervju med Yvonne Wang

Mitt andre intervju med Asbjørn Dyrendal

Mitt intervju med Trine Anker

Mitt intervju med Sissel Undheim

Mitt intervju med Jane Skjoldli

Mitt intervju med Marie von der Lippe


Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Cappelen Damm Utdanning og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Cappelen Damm Utdanning. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

Legg igjen en kommentar