LL-229: Inge Andersland om religionsfagenes plass i Ny Opplæringslov

Hvilken plass får religionsfagene i forslaget til Ny Opplæringslov? Hva skjer med fritaksretten? Kan det være at religionsfaget forsvinner? Hva betyr dette for omstridte temaer som skolegudstjenester og utformingen av KRLE-faget? Hvordan skal vi tolke religionsfagenes plass i forslag til Ny Opplæringslov som vi finner i NOU 2019: 23? Inge Andersland fra NLA Høgskolen og jeg dypdykker i denne episoden ned i det som i dag er §2-4 og §2-3a i Opplæringsloven og som er lagt til §13-7 i forslaget som nå foreligger. Hva tenker du om hva vi kommer frem til?

Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet i iTunes/Podkaster
Intervjuet på Spotify

Inge Andersland hos NLA


NOU 2015:8 – Fremtidens skole (Ludvigsen-utvalget)

NOU 2015:2 – Å høre til (Djupedalsutvalget)

NOU 2019:23 – Ny Opplæringslov

Dagens Opplæringslov


Masteroppgave: Den besværlige fritaksretten

Doktoravhandling: Religion Education, Religious and National Identity and the Purpose of Education


Mitt intervju med Jon Christian Nordrum

Mitt andre intervju med Marta Straume

Mitt intervju med de politiske partiene

Mitt intervju med Trine Anker

Mitt intervju med Sissel Undheim

Mitt intervju med Asbjørn Dyrendal

Mitt intervju med Marie von der Lippe

Mitt intervju med Jane Skjoldli

Mitt intervju med Lars Laird Iversen

Mitt intervju med Ingvill Thorson Plesner

Mitt første intervju med Inge Andersland