LL-196: Sturla Stålsett og det livssynsåpne samfunn

Hvordan bør samfunnet innrettes for å møte et større tros- og livssynsmangfold og hvilken plass bør religion og livssyn få inn i offentlige institusjoner og regler? Jeg snakker med professor Sturla Stålsett ved MF vitenskapelig høyskole som i sin tid ledet arbeidet med NOU 2013: 1, “Det livssynsåpne samfunn”. Vi snakker sammen om hva det vil si at et samfunn er livssynsåpent og hvilke premisser det gir og som ligger til grunn for det.

Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet i iTunes
Intervjuet på Spotify

Sturla Stålsett på Twitter

Sturla Stålsett hos Menighetsfakultetet


Regjeringen: NOU 2013: 1

Vårt Land: Livssynsarkitekt ­mener han vant fram

Vårt Land: Stålsett-rapport havner i skuffen

Fri Tanke: Fritanke.no’s saker om Stålsett-utvalget


Mitt intervju med Trine Anker

MItt intervju med Sissel Undheim

Mitt intervju med Asbjørn Dyrendal

Mitt første intervju med Asbjørn Dyrendal

Mitt intervju med Marie von der Lippe

Mitt intervju med Jane Skjoldli

Mitt intervju med Lars Laird Iversen

Mitt intervju med Ingvill Thorson Plesner

Mitt intervju med Inge Andersland

Mitt intervju med Ivar Braut

Mitt intervju med Halvor Nordhaug

Mitt intervju med Didrik Søderlind

Mitt intervju med Andreas Heldal-Lund

En kommentar om “LL-196: Sturla Stålsett og det livssynsåpne samfunn”

Legg igjen en kommentar