LL-91: Ingvill Thorson Plesner om vanskelige menneskerettigheter

Hvordan skal vi måle forskjellige menneskerettigheter opp mot hverandre? Kan det hende at de kolliderer og motsier hverandre? Hvordan er norsk religionspolitikk? Jeg snakker med Ingvill Thorson Plesner ved HL-senteret om menneskerettighetene og om norsk religionspolitikk. Så kanskje du blir mer forvirret, eller mer informert om hvorfor du er forvirret, når du er ferdig med episoden. Forvirring på et høyere nivå?

Lenke til episoden på Soundcloud
Lenke til episoden på iTunes
Lenke til episoden på Spotify


Interessante lenker relatert til episoden:

Plesner hos HL-senteret

Plesner hos Universitetsforlaget

Plesner hos Verdidebatt

Plesner på Twitter

Vårt Land: Åpner Grunnloven for å gi Den norske kirke fordeler?

Aftenposten: Religionspolitikk er mer enn hijab

Forskning.no: Hijab som menneskerett

Minerva: Nøytralitet i norsk religionspolitikk

Dagbladet: Problematisk å fjerne støtte til trossamfunn basert på holdninger

Vårt Land: Større press på statsstøtte til skoler

Morgenbladet: Religionspolitikk som fredsarbeid

Nettavisen: Lysbakkens trossamfunnsforslag møter motstand

Mitt intervju med Espen Helgesen

Mitt intervju med Malin Kleppe

Mitt intervju med Jørgen Frydnes

Mitt intervju med Tone Sørfonn Moe

Mitt intervju med Leiv Marsteintredet

Mitt intervju med Heidi Rohde Rafto

Mitt intervju med Marie von der Lippe

Mitt intervju med Gunnar Ekeløve-Slydal

Mitt intervju med Natalie Milde