LL-12: Menneskerettighetene i Norge og norsk skole

Hvordan står det til med menneskerettighetene i Norge? Hva bør norske elever kunne om menneskerettighetene? og hva gjør vi når menneskerettighetene krasjer med hverandre? Dette er noen av temaene jeg tar opp med Gunnar Ekeløve-Slydal, nestleder i Den norske Helsingforskomiteen.

Lenke til episoden på Soundcloud
Lenke til episoden på iTunes
Lenke til episoden på Spotify

Interessante lenker relatert til episoden:

Den norske Helsingforskomite

Den norske Helsingforskomite på Facebook

Humanist Forlag: Menneskerettigheter, en innføring

KRL-dommen

Dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

NOU2015:7 Assimilering og motstand — Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag 

Norges nasjonale minoriteter

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

FNs barnekonvensjon

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon

Menneskerettsloven

Dagsavisen: Sanner beklager overgrep mot tatere

Forskning.no: Vet lite om romfolk