LL-242: Fredrik Hagen om holocaust og antirastisk undervisning

Hvordan underviser vi om holocaust i skolen? Hvordan sørger vi for at undervisningen vår er antirasistisk og bidrar til å bygge ned fordommer og stereotypier? Jeg snakker med stipendiat Fredrik Stenhjem Hagen ved Høgskulen på Vestlandet om de didaktiske og faglige sidene ved disse temaene ut i fra hans doktorgradsprosjekt.

Intervjuet på Apple Podkaster
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Spotify

Fredrik Stenhjem Hagen hos HVL

Fredrik på Twitter

Fredrik hos Flamme Forlag


Masteroppgave: «Om man ikke skal bruke tid på Holocaust, hva skal man bruke det på da?» Didaktisk potensiale i fortellingen om Holocaust og hvordan det blir ivaretatt i norsk skole

DIN – Tidsskrift for religion og kultur: «Vi må aldri glemme …» – Holocaustdagen som arena for erindring om utryddelsen av de europeiske jødene blant skoleungdom i Norge

Bergens Tidende: Holocaustdagen er fremdeles relevant


Mitt intervju med Jørgen Frydnes

Mitt intervju med Nora Mathé

Mitt intervju med Grete Vandvik

Mitt intervju med Vanja Tørresdal

Mitt intervju med Solveig Moldrheim

Mitt intervju med Steinar Bøyum

Mitt intervju med Claudia Lenz

Mitt intervju med Emma Arneback og Jan Jämte

Mitt intervju med Reidun Faye