LL-155: Nora Mathé om demokrati og politikk

Hvordan forstår egentlig elevene våre begrepene vi jobber med? Og hva betyr det for undervisningen i fagene våre? Jeg har snakket med Nora Elise Hesby Mathé som nylig har disputert ved Universitetet i Oslo om dette temaet. Vi snakker om begrepene demokrati og politikk, og hvordan elevene forstår dem, og hva det betyr for oss som samfunnsfagslærere.

Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet i iTunes
Intervjuet på Spotify

Nora Elise Hesby Mathé ved UiO

Universitetet i Oslo

Nora Elise Hesby Mathé på Twitter


Universitetet i Oslo: Gi ungdom trening i å forstå politisk kommunikasjon

Forskning.no: Elever må bli bedre rustet til å delta i diskusjoner på nett

Universitetet i Oslo: Disputas


Mitt intervju med Claudia Lenz

Mitt intervju med Anders Daniel Haugen

Mitt intervju med Steinar Bøyum

Mitt intervju med Jørgen Moltubak

Mitt intervju med Erik Aarebrot

Mitt intervju med Erik Knudsen