LL-168: Julie Ødegaard Borge om skolevalgene

Hva betyr skolevalgene og hvilken påvirkning har de? Hva kan vi lære av de og hva kan elevene lære med og av skolevalgene? Er dette en særnorsk tradisjon eller noe mer vanlig? Jeg snakker med Julie Ødegaard Borge, undervisningsleder ved Raftostiftelsen om skolevalg. Hun skrev doktorgrad om skolevalgene og deler litt av kunnskapen sin om temaet nå før de fleste videregående skoler og noen ungdomsskoler skal lage ungdomsskoler.

Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet i iTunes
Intervjuet på Spotify

Raftostiftelsen

Julie Ødegaard Borge hos Rafto


Dagens Næringsliv: Mye av skolevalget er rettet mot å sosialisere ungdom inn i en norm som sier at det er viktig å delta i valg, men som ikke sier hvorfor

Tidsskrift for samfunnsforskning: Skolevalg og politisk motivasjon – En kvalitativ studie av grunner skolevalget gir for hvorfor ungdom skal delta i valg

Politics: Tuning in to formal politics: Mock elections at school and the intention of electoral participation among first time voters in Norway

Journal of Social Science Education: “Am I a politics person?” A Qualitative Study of Students’ Perspectives on Mock Elections as Political Education


Mitt intervju med Nora Mathé

Mitt intervju med Solveig Moldrheim

Mitt intervju med Claudia Lenz

Mitt intervju med Anders Daniel Haugen

Mitt intervju med Steinar Bøyum

Mitt intervju med Jørgen Moltubak

Mitt intervju med Erik Aarebrot

Mitt intervju med Erik Knudsen