LL-144: Claudia Lenz og medborgerskapsbegrepet

Claudia Lenz ved Menighetsfakultetet og HL-senteret har sittet i læreplangruppen for de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen. Jeg snakket med henne som en del av DEMBRA-konferansen om dette temaet, og hvordan vi skulle forstå og operasjonalisere dette som en del av undervisningen vår etter fagfornyelsen.

Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet i iTunes
Intervjuet på Spotify

Claudia Lenz hos MF

Claudia Lenz hos HL-senteret

Claudia Lenz på Twitter

Utdanningsdirektoratet: Fagfornyelsen

Dagsavisen: Hatprat – ikke bare et radikaliserings-problem

Morgenbladet: Den vanskelige åpenheten

Bok: Fortiden i nåtiden

Mitt intervju med Ingunn Marie Eriksen

Mitt intervju med Bjørnar Østerus Dahle

Mitt intervju med Reidun Faye

Mitt intervju med Jørgen Frydnes

Mitt intervju med Sigrid Isdal

Mitt intervju med Mobbeombudet i Hordaland

Mitt intervju med Mobbeombudet og Utdanningsjuristen

Mitt intervju med Anders Faksvåg Haugen

Mitt intervju med Steinar Bøyum

Mitt intervju med Peder Nustad

21 kommentarer om “LL-144: Claudia Lenz og medborgerskapsbegrepet”

Legg igjen en kommentar