LL-244: Hawjin Fatahi om elever som står i krysskulturelt press

Hvordan er det for elevene som har en annen kulturell bakgrunn enn majoritetsbefolkningen? Hvordan møtes de av skolen og hvilke forventninger møter de hjemme og ute? Hva bør og kan vi tenke på når vi møter disse elevene? Jeg snakker med universitetslektor Hawjin Fatahi fra Universitetet i Bergen om disse problemstillingene.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podcast

Hawjin Fatahi hos Uib


Masteroppgave: Anerkjennelse i et krysskulturelt perspektiv : en kvalitativ studie av fem kurdiske unge voksnes erfaringer av anerkjennelse i det norske samfunnet


Mitt intervju med Ingerid Oppedal Dowerdock

Mitt intervju med Frédérique Brossard Børhaug

Mitt intervju med Mari Kristine Jore

Mitt første intervju med Ingunn Marie Eriksen

Mitt intervju med Claudia Lenz

Mitt intervju med Emma Arneback og Jan Jämte

Mitt intervju med Vibeke Solbue


Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall

3 kommentarer om “LL-244: Hawjin Fatahi om elever som står i krysskulturelt press”

Legg igjen en kommentar