LL-82: Mobbeombudet og utdanningsjuristen om kapittel 9A

Hvilke følger får det nye “mobbekapittelet” i Opplæringsloven for skoler, elever, og foresatte? Og for skoleeierne? Jeg snakker med Mobbeombudet i Hordaland, Mari-Kristine Morberg, og utdanningsjurist Sunniva Schultze-Florey om det nye kapittelet i loven, om elevenes sitt skolemiljø. Vi snakker om hvilke følger det får for skolene, og hvilke rettigheter det gir elevene. Hva må skolene gjøre når det kommer inn en sak fra en elev eller en foresatt? Det finner vi litt mer ut av nå.

Lenke til episoden på Soundcloud
Lenke til episoden på iTunes
Lenke til episoden på Spotify


Interessante lenker relatert til episoden:

Mobbeombudet i Hordaland

Mobbeombudet i Hordaland på Facebook

Sunniva Schultze-Florey på Wikipedia

Sunniva Schultze-Florey på LinkedIN

Opplæringslovens kapittel 9A

Utdanningsdirektoratets gjennomgang av lovverket

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) sin gjennomgang av lovverket

Lovvedtaket som innførte kapittel 9A

Mitt intervju med Frode Fredriksen

Mitt intervju med Agathe Waage

Mitt intervju med Kristin Oudmayer

Mitt intervju med Mari-Kristine Morberg

33 kommentarer om “LL-82: Mobbeombudet og utdanningsjuristen om kapittel 9A”

Legg igjen en kommentar