LL-207: Ombudene om elevsituasjonen

Hva må vi tenke på når det kommer til elevenes situasjon nå når de mottar undervisningen sin over nett hjemme? Hva med rettighetene til elevene? Hva med situasjonen for de som er lærlinger eller har lyst til å bli lærlinger? Hvordan kan vi motvirke digital mobbing i denne situasjonen? For å bli klokere på disse spørsmålene har jeg snakket med Sigrid Isdal og Mari-Kristine Morberg, henholdsvis en av elev- og lærlingeombudene og en av mobbeombudene i Vestland fylkeskommune.

Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Spotify
Intervjuet i iTunes/Podkaster

Elevombudene.no

Mobbeombudet hos Vestland fylkeskommune

Elev- og lærlingombodet hos Vestland fylkeskommune


Mitt intervju med Mari-Kristine Morberg

Mitt intervju med Sigrid Isdal

Mitt intervju med Mari-Kristine Morberg og Sunniva Schultze-Florey


Mitt tredje intervju med Asbjørn Dyrendal