LL-213: Trude Havik om skolevegring og stengte skoler

Hva betyr det for de elevene som til vanlig har skolevegringsutfordringer at undervisningen nå foregår via nett og at alle elevene er hjemme? At de ikke lenger er den ene som ikke deltar i undervisningen på skolen, men at alle får den samme undervisningen hjemme. Kan situasjonen i dag skape flere skolevegrere eller kan det bidra til at flere av de som har vært hjemme lenge kommer seg tilbake på skolen? Eller begge deler? Jeg snakker med førsteamanuensis Trude Havik ved Universitetet i Stavanger og Læringsmiljøsenteret der.

Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet i iTunes/Podkaster
Intervjuet på Spotify

Trude Havik ved UiS

Læringsmiljøsenteret på Twitter

Trude Havik ved Utdanningsforskning


Bok: Skolefravær

Læringsmiljøsenteret: Skolefravær, risikofaktorer og tiltak

Utdanningsforskning: Skolens rolle ved skolefravær

Utdanningsforskning: Elever som frykter skolen

Utdanningsforskning: Læreren og elevenes vennskap

Forskning.no: Mye unødvendig fravær fra skolen

Lærerbloggen: Skolefravær – å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring

Universitetet i Stavanger: Doktorgrad om skolevegring


Intervjuet mitt med Trude Havik


Mitt tredje intervju med Asbjørn Dyrendal

Mitt intervju med Sigrid Isdal og Mari-Kristine Morberg

Mine intervjuer med ulike lærere i krisen, del 1 og del 2

Mitt intervju med Marianne Dahlseng og Marius Chramer i FUG