LL-394: Cecilie Udberg-Helle om ufrivillig skolefravær og møtet med skolen og byråkratiet

Hvordan er møtet mellom elever og foreldre opp mot skole og hjelpeapparatet når eleven står i en situasjon med ufrivillig skolefravær? Hvordan kan skolen og hjelpeapparatet bidra? Hvordan opplever hjelpeapparatet samspillet dem i mellom? Hvem har ansvaret i en slik situasjon? Jeg snakker med Cecilie Udberg-Helle, skoleleder og spesialpedagog om det arbeidet hun har gjort på dette området.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Cecilie Udberg-Helle på Twitter


Masteroppgave: Det ene mennesket Fortellinger om ufrivillig skolefravær – En narrativ analyse av møter mellom foreldre og hjelpeapparat

Masteroppgave: Why let them walk when they can fly? : tilpasset opplæring og høyt begavede barn

Masteroppgave: Den gode skuleleiaren: ei narrativ analyse av læraren sine perspektiv på leiing


Mitt første intervju med Cecilie Udberg-Helle

Mitt foreldrepanel om skolevegring

Min debatt om skolevegring

Mitt intervju med Ellen Kathrine Munkhaugen

Mitt intervju med Marie-Lisbet Amundsen

Mitt første intervju med Trude Havik

Mitt andre intervju med Trude Havik

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Cappelen Damm Utdanning og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Cappelen Damm Utdanning. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.