LL-197: Kjetil Børhaug om demokrati og fagfornyelse i samfunnsfag

Hva bør vi tenke i samfunnsfaget rundt det at demokrati og medborgerskap er et tverrfaglig tema og hvilke utfordringer kan ligge i det? Jeg har snakket med professor Kjetil Børhaug ved Universitetet i Bergen om dette. Om hvordan vi bør legge opp undervisningen, hvilke opplegg vi kan trekke inn, og kanskje også hva vi bør passe oss for? Hvordan kan vi også sørge for at undervisningen blir interessant for de fleste av elevene?

Intervjuet på Spotify
Intervjuet i iTunes
Intervjuet på Soundcloud

Kjetil Børhaug hos UiB


Bok: Skolen i demokratiet – Demokratiet i skolen

Bok: Spadestikk i samfunnsfagdidaktikken

Utdanningsforskning: Demokrati i den nye læreplanen

Utdanningsforskning: Ei endra medborgaroppseding?


Utgående læreplan: Samfunnsfag

Inngående læreplan: Samfunnsfag


Mitt intervju med Jon Christian Nordrum

Mitt intervju med Mari Kristine Jore

Mitt intervju med Solveig Moldrheim

Mitt intervju med Nora Mathé

Mitt intervju med Grete Vandvik

Mitt intervju med Vanja Tørresdal

Mitt første intervju med Ingunn Marie Eriksen

Mitt andre intervju med Ingunn Marie Eriksen

Mitt intervju med Bjørnar Østerus Dahle

Mitt intervju med Reidun Faye

Mitt intervju med Jørgen Frydnes

Mitt intervju med Mobbeombudet i Hordaland

Mitt intervju med Mobbeombudet og Utdanningsjuristen

Mitt intervju med Anders Faksvåg Haugen

Mitt intervju med Steinar Bøyum

Mitt intervju med Claudia Lenz

Mitt intervju med Emma Arneback og Jan Jämte