LL-399: Asbjørn Kolberg om sørsamisk i skole og lærerutdanning

Hva mener vi når vi snakker om det sørsamiske og hvilken plass har det sørsamiske i norsk skole og lærerutdanning? Hva er situasjonen for det sørsamiske språket? For å markere den samiske nasjonaldagen 2022, 6. februar, så snakker jeg med dosent Asbjørn Kolberg ved Nord Universitetet om det sørsamiske. Han er programansvarlig for sørsamisk og lulesamisk lærerutdanning. Vi snakker blant annet om språkets stilling, viktigheten av å ha en lærerutdanning for språket, daglig bruk av språket, og revitalisering.

Vuorbbe biejvijn. Gratulerer med dagen.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Asbjørn Kolberg hos Nord


Bok: The Indigenous Identity of the South Saami (Open Access)

Artikkel: The Indigenous Voice in Majority Media. South Saami Representations in Norwegian Regional Press 1880–1990

Nordlit: Identitet, konflikt og veien hjem. Stemmer i nyere samisk ungdomslitteratur

Utdanningsforskning: Kunnskap om samiske forhold som integrert del av lærerutdanningene

DIN – Tidsskrift for religion og kultur: Samisk nasjonaldag i skolen: Mellom feiring og markering

Bok: Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning

Film: Sameblod

Filmstudieark: Sameblod

Norsk barnebokinstitutt: Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur

Nord Universitetet: Vuorbbe biejvijn – Gratulerer med dagen!


Mitt intervju med Torjer Olsen og Bengt-Ove Andreassen

Mitt intervju med Astri Andresen

Mitt intervju med Vanja Tørresdal

Mitt intervju med Fredrik Hagen

Mitt intervju med Marita Nygård

Mitt intervju med Mari Kristine Jore

Mitt intervju med Hilde Sollid

Mitt intervju med Leena Niiranen

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Cappelen Damm Utdanning og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Cappelen Damm Utdanning. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.