LL-451: Kari Hagatun om norske romer og skolen

Hvilken tilknytning har norske romer til skolen i dag? Hva vet vi om dette? Hvilke tiltak finnes for å sørge for bedre tilknytning enn denne gruppen historisk har hatt til skolen? Hvordan kan det ha seg at denne gruppen fremdeles har lav skoletilknytning? Hva innebærer det at dette er en nasjonal minoritet? Jeg snakker med førsteamanuensis Kari Hagatun ved Universitetet i Bergen om dette.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Kari Hagatun på UiB


Bok: Møter mellom minoriteter og barnevernet

Utdanningsdirektoratet: Nasjonale minoriteter

Utdanningsdirektoratet: Romer

Bok: Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning

Forskningsdagene: FORSKER GRAND PRIX 2018


Mitt intervju med Andreassen og Olsen

Mitt intervju med Kajsa Kemi Gjerpe

Mitt intervju med Asbjørn Kolberg

Mitt intervju med Leena Niiranen

Mitt intervju med Hilde Sollid

Mitt intervju med Madelen Brovold

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.